Açılış ve Kapanış Konuşmacıları

Açılış Konuşması: Anna L. Tsing

Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz’da antropoloji profesörü olan Anna Lowenhaupt Tsing, küreselleşme, çevre ve ulusaşırı bağlantılar konusunda dünyaca ünlü bir teorist. Yayımlanmış kitapları arasında The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins (Princeton University Press, 2015), Friction: An Ethnography of Global Connection (Princeton University Press, 2005) ve In the Realm of the Diamond Queen (Princeton University Press, 1994) sayılabilir. Son çalışması, editörlerinden biri olduğu ve Antroposen çalışmalarına orijinal ve oyunsu bir yaklaşım getiren Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene [Yaban Atlası: İnsandan-Daha-Fazla Antroposen] isimli dijital projedir. Arts of Living on a Damaged Planet: Ghosts and Monsters of the Anthropocene (University of Minnesota Press, 2017), Words in Motion (Duke University Press, 2009), Nature in the Global South: Environmental Projects in South and Southeast Asia (Duke University Press, 2003), Shock and Awe: War on Words (New Pacific Press, 2004), Communities and Conservation (AltaMira Press, 2005) ve Uncertain Terms: Negotiating Gender in American Culture (Beacon Press, 1992) derlediği diğer yayınlardır.Kapanış Konuşması: Cemal Kafadar

Cemal Kafadar Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Vehbi Koç Türkiye Çalışmaları Profesörü’dür. Profesör Kafadar, Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa’nın geç ortaçağ/erken modern döneminde sosyal ve kültürel tarihle ilgilenmektedir. Yayımlanmış üç monografı vardır: Kendine Ait Bir Roma: Diyar-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine (Metis, 2017), Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken: Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun (Metis, 2009), Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State (UC Press, 1995). Son projesi, derleyenlerinden biri olduğu, ve II. Bayezid, Amasya ve saray kütüphanesi hakkında bir çalışmasını da içeren Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/3-1503/4) kitabıdır (Brill, 2019). İstanbul’un doğası üzerine 2021’de çıkacak bir başka kitabın da editörlerinden biridir. Kafadar ayrıca iki tarihi belgeselin ortaya çıkışında rol oynamıştır: Fikirleri yüzünden idam edilmiş Şeyh Bedreddin’in hayatı üzerine Simavnalı Bedreddin (yön. Nurdan Arca, 2005) ve Eremya Çelebi Komürciyan’ın on yedinci yüzyıl İstanbul anlatısını merkeze alan Ah Gözel İstanbul (yön. Zeynep Dadak, 2020).