Burslar

Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs başvuruları açılmıştır, son başvuru tarihi 17.07.2022 Pazar’dır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için 1 araştırmacıya Doktora Sonrası bursu verir. Bu burs doktora tezinden yayın yapmak için gerekli çalışmaları desteklemek için kullanılabileceği gibi, yeni bir araştırmayı desteklemek için de kullanılabilir.

2022-2023 akademik yılı için burs miktarı 40.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden alınmış ve mezuniyet tarihi üzerinden en fazla beş yıl geçmiş doktora derecesi.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin 

*Konuyla ilgili temel kaynakça

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Doktora mezuniyet belgesi/transkript

*Bir adet tavsiye mektubu (araştırmacının doktora danışmanından gelmesi tercih edilir). Bu mektup, yazan kişi tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

*Tüm belgeler, ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs başvuruları açılmıştır, son başvuru tarihi 17.07.2022 Pazar’dır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, yeterliliğini almış (doktora adayı) 1 doktora öğrencisine araştırma ve yazma bursu verir. Bu burs, doktora tezi için gereken saha/arşiv araştırması için kullanılabileceği gibi, tez yazım safhasını desteklemek için de kullanılabilir.

2022-2023 akademik yılı için burs miktarı 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora programına kayıtlı olup, yeterlilik sınavını vermiş olmak.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin. 
Konuyla ilgili temel kaynakça 

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belge/transkript

*Bir adet tavsiye mektubu (araştırmacının doktora danışmanından gelmesi tercih edilir). Bu mektup, yazan kişi tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

*Tüm belgeler, ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

Seyahat Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs başvuruları açılmıştır, son başvuru tarihi 17.07.2022 Pazar’dır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 araştırmacıya kısa süreli seyahat bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek için kullanılır, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, konferans katılımı, vb.) karşılamak için kullanılamaz. Destek verilen seyahatin İstanbul’a olma zorunluluğu yoktur.

2022-2023 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*İstanbul’la ilgili, ileri seviye bir araştırma için (yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, makale, kitap, vb. için), başka bir şehri kısa süreli ziyaret etmek.

*Adayların İstanbul’a seyahati İstanbul’da yerleşik değillerse mümkündür.

*Araştırma yapılan şehirde başka bir bursun desteğiyle bulunan araştırmacılar bu burstan faydalanamaz.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

 *Arşiv/saha araştırmasının amacını ortaya koyan, ziyaret edilecek spesifik arşiv ve sahaları, planlanan ziyaret süresiyle birlikte belirten, en fazla 500 kelimelik bir metin

 *Tüm belgeler, ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

Akademik Etkinlik Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs başvuruları açılmıştır, son başvuru tarihi 17.07.2022 Pazar’dır.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da bağımsız araştırmacıya, yurtdışındaki konferans/sempozyum/atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da konferansta panel düzenlemek için akademik etkinlik bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, vb.) karşılamak için kullanılamaz.

2022-2023 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunmak YA DA Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte panel organize etmek

*Türkiye’deki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak, YA DA, Türkiye’de yaşayan ve ileri seviye araştırmalar yürüten bir bağımsız araştırmacı olmak

*Konferans çevrimiçiyse, katılım ücreti gerektirmesi.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi/transkript

*Etkinliğe kabul edilen tebliğ/panel özeti

*Etkinliğe kabul mektubu

*Tüm belgeler, ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

2021-2022 Burslar

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene de dört burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2021-2022 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Jessica Varsallona

Araştırma Konusu: Constantinople and the ‘Palaiologan Renaissance’ (1261-1453): Cross-Cultural Contexts, Patronage, and Architecture
Pozisyon: University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman, and Modern Greek Studies 

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Yasemin Akçagüner

Tez Başlığı: Semavi Cisimler: Osmanlı İstanbul’unda Hayatın Devri, 1774-1856
Pozisyon: Columbia University, Department of History 

SEYAHAT BURSLARI

İrem Yıldız

Araştırma Konusu: Spectacle of the Blind Beggar in Ottoman Istanbul: Disability in the Urban Setting during the Late 19th Century (1868-1914)
Pozisyon: University of Oxford, Department of Oriental Studies 

Burak Sayım

Araştırma Konusu: Transnational Communist Networks in the Post WWI Middle East: Anti-Colonialism, Internationalism and Itinerant Militancy (1919-1928)
Pozisyon: Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, International History Department 

Mandy Paige-Lovingood

Araştırma Konusu: The Eighteenth-Century Cross-Cultural Exchange Between the Ottoman Empire and France with An Emphasis on the Intersections between Gender, Identity, and Exhibition Display Found in Turqueries
Pozisyon: North Carolina State University, College of Humanities & Social Sciences, Department of History 

Deniz Karakaş

Araştırma Konusu: Viewing the City from its Pipes: Early Modern Water-Supply Maps of Istanbul and their Afterlives
Pozisyon: Tulane University, Department of Art 

Nikolas Andronikos

Araştırma Konusu: Greek-Orthodox Church Musicians of Istanbul as Agents of Musical Modernity, 19th century
Pozisyon: University of Ioannina, Department of Music Studies 

Burcu Köken 

Araştırma Konusu: Contending Architectures: Practice, Policy, and Discourse in Mimarlık, 1963-1980
Pozisyon: Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and Built Environment

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Buket Kitapçı Bayrı

Araştırma Konusu: Two Tales of a City. Adrianople /Edirne
Pozisyon: Bağımsız araştırmacı 

Deniz Halman Tomaka

Araştırma Konusu: The Effect of Online Platforms on Local Cultural Consumption: Kadıköy, Istanbul
Pozisyon: Kadir Has Üniversitesi, İletişim Bilimleri Programı 

Emir Küçük

Araştırma Konusu: Waste Management of Late Ottoman Istanbul
Pozisyon: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  

Gizem Kıygı

Araştırma Konusu: Building the Sanitation: 1865 Cholera Outbreak and Establishment of Municipal Hospital in 19th Century İstanbul
Pozisyon: Şehir Dedektifi Şehircilik İnsiyatifi 

2020 - 2021 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, 4 burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni Koronavirüs Covid-19 pandemisi bu sene pek çok akademik etkinliğin iptaline veya ertelenmesine sebep oldu, bunun etkisini akademik etkinlik burslarına yapılan başvuruların azalması olarak gördük. Bunun sonucunda, seyahat burslarını, Türkiye’den yurtdışına gidecek araştırmacılara destek olmayı gözetecek biçimde genişlettik. 2020 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız. 

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Orçun Can Okan         

Araştırma Konusu: Xenophobia in Istanbul, A Century Ago: Contested Politics of Employment in the Transition from Empire to Republic 

Pozisyon: Columbia University, Doktora, Tarih Bölümü, 2020

Tez Başlığı: Coping with Transitions: The Connected Construction of Turkey, Syria, Lebanon and Iraq (1918-1928) 

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU 

Sultan Toprak Oker   

Araştırma Konusu: The World of Taverns in Seventeenth-Century Ottoman Galata

Pozisyon: Doktora Adayı, Tarih Bölümü, University of Minnesota                    

SEYAHAT BURSLARI

Emre Gönlügür

Araştırma Konusu: Sör Henry Bulwer’in Yassıada’daki Malikânesi ve 19. Yüzyıl İngiliz Emperyal Gotiği  

Pozisyon: Doktora, University of Toronto. Öğretim üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ekaterina Aygun

Araştırma Konusu: Istanbul as a City of ‘First-wave emigration’ and a Place of Creativity for Russian-speaking Painters, Sculptors and Photographers

Pozisyon: Doktora Adayı, Ludwig Maximilian University 

Elena Gittleman

Araştırma Konusu: Legacies of Ancient Theater in Middle Byzantine Visual Culture (ca. 843–1204)       

Pozisyon: Doktora Adayı, Bryn Mawr College 

Fatma Esen 

Araştırma Konusu: İşgal Altındaki İstanbul'da Basın Sansürü (1918-1923) 

Pozisyon: Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi 

Leah Clark 

Araştırma Konusu: Courtly Mediators: Transcultural Objects across Renaissance Courts

Pozisyon: Doktora, McGill University. Öğretim Görevlisi, The Open University 

Luca Patrizi

Araştırma Konusu: The Presence of the Prophet: Muhammad in the Mirror of His Community in Early Modern and Modern Islam

Pozisyon: Ortak Doktora, Aix-Marseille University ve University of Naples. Araştırmacı, University of Exeter 

Özlem Atay

Araştırma Konusu: Yunan Roman ve Sinemasında (1998-2016) İstanbul ve İstanbullu Kimliğinin Gösterimi

Pozisyon: Doktora Adayı, Patras Üniversitesi 

Stelios Karagiannopoulos 

Araştırma Konusu: The Lived Experience of the Middle Class Greek Orthodox Population of Istanbul/Constantinople at the Turn of the 20th Century: the Case of Yiorgos Pisaroglu 

Pozisyon: Kütüphaneci, European Committee of the Regions. Yüksek Lisans, University of London 

Steven Moon 

Araştırma Konusu: Sound, Science, Islam: Music as Healing in Istanbul     

Pozisyon: Doktora Adayı, University of Pittsburgh 

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Sena Karahan

Bildiri Başlığı: Urban Sonic Research and Sound Map: soundinbetweenness.org 

Konferans: Urban and Regional Development 2021, Antwerp

Pozisyon: Doktora Adayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2019 - 2020 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene dört burs kategorisinde çağrıya çıkmaya karar verdi: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2019 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Sinem Erdoğan İşkorkutan

Araştırma Konusu: Erken Modern Başkentte Şenlik ve Temsili: İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u.

Pozisyon: Boğaziçi Üniversitesi. Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi, Doktora.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Mine Yıldırım

Araştırma Konusu: Şiddet ile İhtimam Arasında: Köpeksizleşen İstanbul.

Pozisyon: The New School for Social Research. Political Science, Doktora adayı.

SEYAHAT BURSLARI

Aristotelis George Nayfa

Pozisyon: University of Edinburgh. Byzantine History, Doktora adayı.

Pamela Armstrong

Pozisyon: Senior Research Fellow, Campion Hall, University of Oxford

Pelin Tünaydın

Pozisyon: University of Washington. Interdisciplinary Near and Middle Eastern Studies, Doktora adayı.

Sarah Knight

Pozisyon: University of Leicester, School of Arts. Professor of Renaissance Literature.

Saro Dadyan

Pozisyon: Koç Üniversitesi. Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları, Yüksek Lisans (devam etmekte).

Sinan Ekim

Pozisyon: London School of Economics and Political Science. International History, Doktora adayı.

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Ceren Abi

Pozisyon: University of California. History, Doktora adayı.

Konferans: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting. 

Özde Çeliktemel Thomen

Pozisyon: University College London. Centre for Intercultural Studies, Doktora.

Konferans: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting.

Sezen Kayhan

Pozisyon: Koç Üniversitesi. Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Doktora adayı.

Konferans: 10th Annual Small Cinemas Conference.