Burslar

İAE-ANAMED Ortak Araştırma Desteği

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), İstanbul’un arkeolojisi, mimarisi, sanat tarihi, mirası veya tarihi üzerine çalışan bir doktora sonrası bilim insanına ortak araştırma desteği sunmaktan memnuniyet duyuyor. Bu kapsamda, İstanbul’da ikamet etme, hem İAE hem de ANAMED’in olanaklarından yararlanma imkanı veriyor.

Tüm adaylar İngilizce bilmeli ve araştırma süresi boyunca başka hiçbir yükümlülük (örneğin yarı zamanlı ders verme) üstlenmemeyi kabul etmelidir. Başarılı aday, 2023-2024 akademik yılının güz döneminde İstanbul’da ANAMED’de ikamet edecek ve önerilen araştırmayı her iki kurumda ve dolayısıyla Türkiye’de mevcut kaynaklarla yürütebilecek durumda olmalıdır.

Araştırma desteği; fırsatlar paketi dışında kalan masrafları karşılamak üzere aylık bir hibe, Türkiye’ye geliş-dönüş uluslararası seyahat masrafları, ANAMED binası içinde bir dairede konaklama, haftada beş öğünü karşılayacak şekilde bir yemek kartı, sağlık sigortası, mütevazı bir araştırma bütçesi, bir çalışma alanı ve her iki sponsor kurumdaki araştırma ve kütüphane olanaklarına, etkinliklere ve akademik topluluklara tam erişim gibi avantajlar sunmaktadır.

Tüm başvurular ANAMED’in başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır.

Tüm detaylar için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: https://anamed.ku.edu.tr/ortak-arastirma-destekleri/iae-anamed-ortak-arastirma-destegi/

Koşullar

*Araştırma desteğine, ilgili alanlarda doktora yeterlilik aşamasını tamamlamış doktora adayları ve doktora derecesine sahip doktora sonrası ve kıdemli araştırmacılar başvurabilirler.

*Araştırma desteğinin başlayacağı tarihte doktoralarını (savunma, viva voce ya da son sözlü sınav dahil olmak üzere) bitirecek olan adaylar Doktora Sonrası (Post-Doc) Araştırma Desteğine başvurmalıdır. Bu durumda olan adaydan en geç ANAMED araştırma desteğinin başladığı güne kadar doktora diplomasını ibraz etmesi beklenmektedir. Bu aday eğer ANAMED’e geliş tarihine kadar doktora savunmasını verememiş olursa Doktora Sonrası Araştırma Desteği iptal edilir.

*Doktora Araştırma Desteği başvurusunda bulunup hak kazanan adayların ANAMED araştırması süresince doktoralarını tamamlamaları durumunda araştırma destekleri Doktora Sonrası Araştırma Desteğine yükseltilmez. Ancak Doktora Araştırma Desteği dönemini tamamlayabilirler.

*Koç Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan öğrenciler ANAMED araştırma desteğine başvuramazlar. Ancak Koç Üniversitesi’nden mezun olup okulla ilişiği kesilen araştırmacılar Doktora Sonrası ve Kıdemli Araştırma Desteklerine başvurabilirler.

*Adaylar aynı yıl içinde hem Temel/Ortak hem de Kısa-Dönemli Araştırma Desteklerine başvuru yapamazlar.

*Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir.

*Tüm milletlerden araştırmacılar başvurabilir, ancak adaylar Koç Üniversitesi’nin öğretim dili olan İngilizce konusunda yetkin olmalıdır.

Tüm Kazanımlar

*Araştırma desteği kapsamına girmeyen ihtiyaçların karşılanması için aylık araştırma hibesi/ücret

*İstanbul’un merkezi Beyoğlu’nda yer alan ANAMED binasında konaklama

*Haftada beş öğünlük yemek kartı

*Türkiye’ye ve Türkiye’den ulaşım

*Limitli araştırma bütçesi

*Sağlık sigortası

*Oturum izni

*İAE ve ANAMED Kütüphanelerine, kütüphane hizmetlerine, bağlantılı olduğu kurumlara (BiblioPera üzerinden) ve çevrimiçi kaynaklara tam erişim

*İAE, ANAMED ve Koç Üniversitesi ana kampüsündeki konferanslara, sempozyumlara ve diğer etkinliklere tam erişim

Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu

Şimdi başvurabilirsiniz! Son gün 1 Temmuz 2024.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, yeterliliğini almış (doktora adayı) 1 doktora öğrencisine araştırma ve yazma bursu verir. Bu burs, doktora tezi için gereken saha/arşiv araştırması için kullanılabileceği gibi, tez yazım safhasını desteklemek için de kullanılabilir. 2024-2025 akademik yılı için burs miktarı 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

*Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora programına kayıtlı olup, yeterlilik sınavını vermiş olmak.
*Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin. Konuyla ilgili temel kaynakça
*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belge/transkript

*Araştırmacının tez danışmanı tarafından doldurulacak referans mektubu formu. Tez danışmanı forma bu linkten ulaşabilir. Referans mektubu, yalnızca verilen formun doldurulması yoluyla kabul edilecektir.

*SVİKV Bursiyer Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

*Tüm belgeler (formlar dışında), ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

Seyahat Bursları

Şimdi başvurabilirsiniz! Son gün 1 Temmuz 2024.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 araştırmacıya kısa süreli seyahat bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek için kullanılır, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, konferans katılımı, vb.) karşılamak için kullanılamaz. Destek verilen seyahatin İstanbul’a olma zorunluluğu yoktur.

2024-2025 akademik yılı için burs miktarı 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*İstanbul’la ilgili, ileri seviye bir araştırma için (yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, makale, kitap, vb. için), başka bir şehri kısa süreli ziyaret etmek. 

*Adayların İstanbul’a seyahati İstanbul’da yerleşik değillerse mümkündür.

*Araştırma yapılan şehirde başka bir bursun desteğiyle bulunan araştırmacılar bu burstan faydalanamaz.

*Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

 *Arşiv/saha araştırmasının amacını ortaya koyan, ziyaret edilecek spesifik arşiv ve sahaları, planlanan ziyaret süresiyle birlikte belirten, en fazla 500 kelimelik bir metin

*SVİKV Bursiyer Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

 *Tüm belgeler, ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

Akademik Etkinlik Bursları

Şimdi başvurabilirsiniz! Son gün 1 Temmuz 2024.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da bağımsız araştırmacıya, yurtdışındaki konferans/sempozyum/atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da konferansta panel düzenlemek için akademik etkinlik bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, vb.) karşılamak için kullanılamaz.

2024-2025 akademik yılı için burs miktarı 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunmak YA DA Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte panel organize etmek

*Türkiye’deki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak, YA DA, Türkiye’de yaşayan ve ileri seviye araştırmalar yürüten bir bağımsız araştırmacı olmak, YA DA, Türk vatandaşı olup Türkiye dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

*Konferans çevrimiçiyse, katılım ücreti gerektirmesi.

*Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi/transkript

*Etkinliğe kabul edilen tebliğ/panel özeti

*Etkinliğe kabul mektubu 

*SVİKV Bursiyer Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

*Tüm belgeler (başvuru formu dışında), ayrı dosyalar halinde .doc, .docx veya .pdf formatında fellowships@iae.org.tr adresine gönderilmelidir.

2024-2025 Bursları

Başvuru Çağrısı: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Bursları 2024­–2025

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki İstanbul’un BizansOsmanlıAtatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara, farklı burs tipleriyle maddi destek sağlıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları üç kategoriye ayrılıyor:

  • Bir araştırmacıya Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu verilecektir.
  • Beş araştırmacıya Seyahat Bursları verilecek
  • Beş araştırmacıya Akademik Etkinlik Bursları verilecektir.

Başvurular İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanabilir.

Tüm bursların son başvuru tarihi 1 Temmuz 2024’tür.

Tüm sorularınız için: fellowships@iae.org.tr

2023-2024 Bursları

İAE-ANAMED Ortak Araştırma Desteği

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), İstanbul’un arkeolojisi, mimarisi, sanat tarihi, mirası veya tarihi üzerine çalışan bir doktora sonrası bilim insanına ortak araştırma desteği sunmaktan memnuniyet duyuyor. Bu iş birliği kapsamında iki kurumun desteğini kazanan doktora sonrası araştırmacısını kutlarız.

Hasan Baran Fırat
Araştırma Konusu: From Solemnity of Silence to the Clamour of Noise: Aural Presence of the House of Osman in the Urban Scene of Early Modern Istanbul

İAE Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene üç burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2023-2024 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Daria Kovaleva

Araştırma Konusu: Spectacle and the Early Modern Empire: the Production of Public Culture in Ottoman Istanbul
Pozisyon: Harvard University

SEYAHAT BURSLARI

Alper Metin
Araştırma Konusu: Masonry Construction in Eighteenth-Century Istanbul and Its Ties to Other Mediterranean Know-Hows
Pozisyon: University of Bologna

Amendola Rebecca
Araştırma Konusu: Between Two Capitals: Art and Aristocratic Patronage in Constantinople and Thessaloniki during the Early Palaeologan Period (ca. 1261-1350)
Pozisyon: Sapienza University of Rome

Elif Kök
Araştırma Konusu: Rus Gravürlerinde İstanbul: 19. Yüzyıl Rus Dergilerinde İstanbul'un Temsili
Pozisyon: Marmara Üniversitesi

Klara Volaric
Araştırma Konusu: Yugoslav Colony in Istanbul Between the Two World Wars
Pozisyon: Bağımsız Araştırmacı

Michael Eisenberg
Araştırma Konusu: Al-Andalus in Edirne and Istanbul and the Microtonal Hijaz
Pozisyon: Touro University

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI 

Aynur Gürlemez Arı
Konferans Başlığı: 17th International Congress of Turkish Art
Bildiri Başlığı: Turkish Art Exhibited at the Biennales After the Second World War by the Organization of the Istanbul Academy of Fine Arts
Pozisyon: Bağımsız Araştırmacı

Damla Gürkan Anar
Konferans Başlığı: Turkologentag 2023
Bildiri Başlığı: Mevlid Ceremonies in the Sultan Ahmed Mosque in the Seventeenth Century
Pozisyon: Bağımsız Araştırmacı 

Elif Kaymaz
Konferans Başlığı: Symposium of Urban Design History and Theory
Bildiri Başlığı: Fear, Crisis and Space: Wartime Urbanism and Policies of Passive Defense in Turkey (1939-1945)
Pozisyon: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hüsamettin Şimşir
Konferans Başlığı: Turkologentag 2023
Bildiri Başlığı: Conqueror's Property Tax Abolished: The Period of 1455-1470 in Understanding of the Repopulation of Istanbul
Pozisyon: University of Notre Dame

Merve Köksal
Konferans Başlığı: 17th International Congress of Turkish Art
Bildiri Başlığı: The Painting Exhibitions in Istanbul under Allied Occupation, 1918-1923
Pozisyon: Akdeniz Üniversitesi

2022-2023 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene de dört burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2022-2023 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Ümit Fırat Açıkgöz
Araştırma Konusu: Global Locality, National Modernity: Negotiating Urban Transformation in Early Republican Istanbul (1923-1949)
Pozisyon: American University of Beirut

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Elif Demirtiken
Tez Başlığı: Monks, Monasteries and the Imperial Power in Palaiologan Constantinople
Pozisyon: Edinburgh University

SEYAHAT BURSLARI

Ali Danis Neyzi
Araştırma Konusu: The Many Angles of Philanthropy: Ottoman Imperial Vakfs in Late-Fifteenth Century
Pozisyon: UC Davis

Cansu Değirmencioğlu
Araştırma Konusu: Prescribed Modernity: Health, Hygiene and Architecture in Early Republican Turkey (1923-1950)
Pozisyon: Technical University of Munich

Dimitrios Stergiopoulos
Araştırma Konusu: The Bankers of Galata between Athens and Istanbul during the Crisis of 1870s
Pozisyon: University of California San Diego

Ercan Akyol
Araştırma Konusu: 17. Yüzyıl İstanbul'unda Edebi Kültür
Pozisyon: University of Vienna

Tijen Tunalı
Araştırma Konusu: Art and the City: Aesthetics and Politics of Street Arts in Istanbul
Pozisyon: Aarhus University

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Ayşe Nur Akdal
Konferans Başlığı: 3rd Network for the Study of Environmental History of Turkey (NEHT) Environmental Histories of the Ottoman and post-Ottoman World. The Anthropocene: From Empire to Nation-States
Bildiri Başlığı: Rethink the Urban-Rural Linkages: Change in Fresh Food Supply Patterns of Istanbul since the Late Nineteenth Century
Pozisyon: Boğaziçi Üniversitesi

Aysun KIRAN
Konferans Başlığı: Audiovisual Translation and Minority Cultures
Bildiri Başlığı: Mediation and subversion in The Club: translating the minorities of Turkey
Pozisyon: Marmara Üniversitesi

Eylül Doğan
Konferans Başlığı: 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society (IMS2022)
Bildiri Başlığı: Symbiosis of Musical Knowledge in Written Sources: How Do We Read Greek Musical Texts Written for Maqam Music Theory and Repertoire in 19th Century Istanbul
Pozisyon: İstanbul Teknik Üniversitesi

Seriyye Akan
Konferans Başlığı: 28th International Congress of the German Middle East Studies Association (DAVO)
Bildiri Başlığı: Pursuing Ottoman Identity through Scientific Translations
Pozisyon: SUNY Binghamton University

Özlem Balcı Öztürk
Konferans Başlığı: 17th International Docomomo Conference “Modern Design: Social Commitment & Quality of Life”
Bildiri Başlığı: Brutal Aesthetics Effects in Post-War Turkey: Experimental Interior Spaces
Pozisyon: Kocaeli Üniversitesi

2021-2022 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene de dört burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2021-2022 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Jessica Varsallona

Araştırma Konusu: Constantinople and the ‘Palaiologan Renaissance’ (1261-1453): Cross-Cultural Contexts, Patronage, and Architecture
Pozisyon: University of Birmingham, Centre for Byzantine, Ottoman, and Modern Greek Studies 

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Yasemin Akçagüner

Tez Başlığı: Semavi Cisimler: Osmanlı İstanbul’unda Hayatın Devri, 1774-1856
Pozisyon: Columbia University, Department of History 

SEYAHAT BURSLARI

İrem Yıldız

Araştırma Konusu: Spectacle of the Blind Beggar in Ottoman Istanbul: Disability in the Urban Setting during the Late 19th Century (1868-1914)
Pozisyon: University of Oxford, Department of Oriental Studies 

Burak Sayım

Araştırma Konusu: Transnational Communist Networks in the Post WWI Middle East: Anti-Colonialism, Internationalism and Itinerant Militancy (1919-1928)
Pozisyon: Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, International History Department 

Mandy Paige-Lovingood

Araştırma Konusu: The Eighteenth-Century Cross-Cultural Exchange Between the Ottoman Empire and France with An Emphasis on the Intersections between Gender, Identity, and Exhibition Display Found in Turqueries
Pozisyon: North Carolina State University, College of Humanities & Social Sciences, Department of History 

Deniz Karakaş

Araştırma Konusu: Viewing the City from its Pipes: Early Modern Water-Supply Maps of Istanbul and their Afterlives
Pozisyon: Tulane University, Department of Art 

Nikolas Andronikos

Araştırma Konusu: Greek-Orthodox Church Musicians of Istanbul as Agents of Musical Modernity, 19th century
Pozisyon: University of Ioannina, Department of Music Studies 

Burcu Köken 

Araştırma Konusu: Contending Architectures: Practice, Policy, and Discourse in Mimarlık, 1963-1980
Pozisyon: Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and Built Environment

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Buket Kitapçı Bayrı

Araştırma Konusu: Two Tales of a City. Adrianople /Edirne
Pozisyon: Bağımsız araştırmacı 

Deniz Halman Tomaka

Araştırma Konusu: The Effect of Online Platforms on Local Cultural Consumption: Kadıköy, Istanbul
Pozisyon: Kadir Has Üniversitesi, İletişim Bilimleri Programı 

Emir Küçük

Araştırma Konusu: Waste Management of Late Ottoman Istanbul
Pozisyon: Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü  

Gizem Kıygı

Araştırma Konusu: Building the Sanitation: 1865 Cholera Outbreak and Establishment of Municipal Hospital in 19th Century İstanbul
Pozisyon: Şehir Dedektifi Şehircilik İnsiyatifi 

2020-2021 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, 4 burs kategorisinde çağrıya çıktı: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni Koronavirüs Covid-19 pandemisi bu sene pek çok akademik etkinliğin iptaline veya ertelenmesine sebep oldu, bunun etkisini akademik etkinlik burslarına yapılan başvuruların azalması olarak gördük. Bunun sonucunda, seyahat burslarını, Türkiye’den yurtdışına gidecek araştırmacılara destek olmayı gözetecek biçimde genişlettik. 2020 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız. 

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Orçun Can Okan         

Araştırma Konusu: Xenophobia in Istanbul, A Century Ago: Contested Politics of Employment in the Transition from Empire to Republic 

Pozisyon: Columbia University, Doktora, Tarih Bölümü, 2020

Tez Başlığı: Coping with Transitions: The Connected Construction of Turkey, Syria, Lebanon and Iraq (1918-1928) 

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU 

Sultan Toprak Oker   

Araştırma Konusu: The World of Taverns in Seventeenth-Century Ottoman Galata

Pozisyon: Doktora Adayı, Tarih Bölümü, University of Minnesota                    

SEYAHAT BURSLARI

Emre Gönlügür

Araştırma Konusu: Sör Henry Bulwer’in Yassıada’daki Malikânesi ve 19. Yüzyıl İngiliz Emperyal Gotiği  

Pozisyon: Doktora, University of Toronto. Öğretim üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ekaterina Aygun

Araştırma Konusu: Istanbul as a City of ‘First-wave emigration’ and a Place of Creativity for Russian-speaking Painters, Sculptors and Photographers

Pozisyon: Doktora Adayı, Ludwig Maximilian University 

Elena Gittleman

Araştırma Konusu: Legacies of Ancient Theater in Middle Byzantine Visual Culture (ca. 843–1204)       

Pozisyon: Doktora Adayı, Bryn Mawr College 

Fatma Esen 

Araştırma Konusu: İşgal Altındaki İstanbul'da Basın Sansürü (1918-1923) 

Pozisyon: Yüksek Lisans, Sabancı Üniversitesi 

Leah Clark 

Araştırma Konusu: Courtly Mediators: Transcultural Objects across Renaissance Courts

Pozisyon: Doktora, McGill University. Öğretim Görevlisi, The Open University 

Luca Patrizi

Araştırma Konusu: The Presence of the Prophet: Muhammad in the Mirror of His Community in Early Modern and Modern Islam

Pozisyon: Ortak Doktora, Aix-Marseille University ve University of Naples. Araştırmacı, University of Exeter 

Özlem Atay

Araştırma Konusu: Yunan Roman ve Sinemasında (1998-2016) İstanbul ve İstanbullu Kimliğinin Gösterimi

Pozisyon: Doktora Adayı, Patras Üniversitesi 

Stelios Karagiannopoulos 

Araştırma Konusu: The Lived Experience of the Middle Class Greek Orthodox Population of Istanbul/Constantinople at the Turn of the 20th Century: the Case of Yiorgos Pisaroglu 

Pozisyon: Kütüphaneci, European Committee of the Regions. Yüksek Lisans, University of London 

Steven Moon 

Araştırma Konusu: Sound, Science, Islam: Music as Healing in Istanbul     

Pozisyon: Doktora Adayı, University of Pittsburgh 

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Sena Karahan

Bildiri Başlığı: Urban Sonic Research and Sound Map: soundinbetweenness.org 

Konferans: Urban and Regional Development 2021, Antwerp

Pozisyon: Doktora Adayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2019-2020 Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene dört burs kategorisinde çağrıya çıkmaya karar verdi: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2019 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Sinem Erdoğan İşkorkutan

Araştırma Konusu: Erken Modern Başkentte Şenlik ve Temsili: İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u.

Pozisyon: Boğaziçi Üniversitesi. Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi, Doktora.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Mine Yıldırım

Araştırma Konusu: Şiddet ile İhtimam Arasında: Köpeksizleşen İstanbul.

Pozisyon: The New School for Social Research. Political Science, Doktora adayı.

SEYAHAT BURSLARI

Aristotelis George Nayfa

Pozisyon: University of Edinburgh. Byzantine History, Doktora adayı.

Pamela Armstrong

Pozisyon: Senior Research Fellow, Campion Hall, University of Oxford

Pelin Tünaydın

Pozisyon: University of Washington. Interdisciplinary Near and Middle Eastern Studies, Doktora adayı.

Sarah Knight

Pozisyon: University of Leicester, School of Arts. Professor of Renaissance Literature.

Saro Dadyan

Pozisyon: Koç Üniversitesi. Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları, Yüksek Lisans (devam etmekte).

Sinan Ekim

Pozisyon: London School of Economics and Political Science. International History, Doktora adayı.

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Ceren Abi

Pozisyon: University of California. History, Doktora adayı.

Konferans: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting. 

Özde Çeliktemel Thomen

Pozisyon: University College London. Centre for Intercultural Studies, Doktora.

Konferans: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting.

Sezen Kayhan

Pozisyon: Koç Üniversitesi. Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Doktora adayı.

Konferans: 10th Annual Small Cinemas Conference.