Burslar

2020 - 2021 Burs Başvuruları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki İstanbul’un Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara, farklı burs tipleriyle maddi destek sağlıyor.

Başvurular İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanabilir. Başvuru formu için tıklayın.

Tüm bursların son başvuru tarihi 15 Haziran 2020’dir. 

Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir. Bir adayın 2020 - 2021 akademik yılında bursiyer olabilmesi için, 2016 ve sonrasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden herhangi bir burs almamış olması gerekmektedir.

Bir kişi aynı başvuru dönemi içinde şartlarını sağladığı birden fazla bursa başvurabilir, ancak sadece tek bir burs alabilir.

Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için 1 araştırmacıya Doktora Sonrası bursu verir. Bu burs doktora tezinden yayın yapmak için gerekli çalışmaları desteklemek için kullanılabileceği gibi, yeni bir araştırmayı desteklemek için de kullanılabilir.

2020-2021 akademik yılı için burs miktarı 40.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

*Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden alınmış ve mezuniyet tarihi üzerinden en fazla beş yıl geçmiş doktora derecesi.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç
15 Haziran 2020 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin

*Konuyla ilgili temel kaynakça

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Bir adet yazı örneği (varsa yayımlanmış makaleler tercih edilir)

*Doktora mezuniyet belgesi/transkript

*İki adet tavsiye mektubu (bir tanesi araştırmacının doktora danışmanından gelmelidir). Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, yeterliliğini almış (doktora adayı) 1 doktora öğrencisine araştırma ve yazma bursu verir. Bu burs, doktora tezi için gereken saha/arşiv araştırması için kullanılabileceği gibi, tez yazım safhasını desteklemek için de kullanılabilir.

2020-2021 akademik yılı için burs miktarı 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

*Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora programına kayıtlı olup, yeterlilik sınavını vermiş olmak.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç
15 Haziran 2020 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin.

Konuyla ilgili temel kaynakça

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Bir adet yazı örneği (varsa yayımlanmış makaleler ya da doktora tez bölümü tercih edilir)

*Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belge/transkript

*İki adet tavsiye mektubu (bir tanesi araştırmacının doktora danışmanından gelmelidir). Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

Seyahat Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 araştırmacıya kısa süreli seyahat bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek için kullanılır, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, konferans katılımı, vb.) karşılamak için kullanılamaz. Destek verilen seyahatin İstanbul’a olma zorunluluğu yoktur.

2020-2021 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*İstanbul’la ilgili, ileri seviye bir araştırma için (yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, makale, kitap, vb. için), başka bir şehri kısa süreli ziyaret etmek.

*Araştırma yapılan şehirde başka bir bursun desteğiyle bulunan araştırmacılar bu burstan faydalanamaz.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç
15 Haziran 2020 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Arşiv/saha araştırmasının amacını ortaya koyan, ziyaret edilecek spesifik arşiv ve sahaları, planlanan ziyaret süresiyle birlikte belirten, en fazla 500 kelimelik bir metin

Akademik Etkinlik Bursları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da bağımsız araştırmacıya, yurtdışındaki konferans/sempozyum/atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da konferansta panel düzenlemek için akademik etkinlik bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, vb.) karşılamak için kullanılamaz.

2020-2021 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunmak YA DA Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte panel organize etmek

*Türkiye’deki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak, YA DA, Türkiye’de yaşayan ve ileri seviye araştırmalar yürüten bir bağımsız araştırmacı olmak

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç
15 Haziran 2020 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi/transkript

*Etkinliğe kabul edilen tebliğ/panel özeti

*Etkinliğe kabul mektubu

2019 - 2020 Bursları

2019-2020 İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BURSLARI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene dört burs kategorisinde çağrıya çıkmaya karar verdi: Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları. Çağrımıza, değerli çalışmalarını sunabilmek için yoğun emek harcayan yüksek sayıda araştırmacının karşılık vermesinden mutluluk duyuyoruz. 2019 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarını almaya hak kazanan adaylar ve araştırmalarını ilginize sunarız.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Sinem Erdoğan İşkorkutan

Araştırma Konusu: Erken Modern Başkentte Şenlik ve Temsili: İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u.

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi. Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi, Doktora.

Son yayınlar:

“Between Representation and Reality: A Critical Evaluation of Surnames of the 1720 Festival and Unknown Archival Sources,” Journal of Ottoman Studies Association 6 (1) (Haziran 2019): 121-140.

“Chasing Documents at the Ottoman Archive: An Imperial Circumcision Festival Under Scrutiny,” The Medieval History Journal 22 (1) (Mayıs 2019): 156-181.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

Mine Yıldırım

Araştırma Konusu: Şiddet ile İhtimam Arasında: Köpeksizleşen İstanbul.

Eğitim: The New School for Social Research. Political Science, Doktora adayı.

Son yayınlar:

“Şiddet ile İhtimam Arasında: Dört Ayaklı Şehir ve İstanbul’un Köpeksizleştirilmesi,” Cogito ​Dergisi 93 (Bahar 2019).

“Hayvan Tecritinin Dışı ve Ötesi: İstanbul’da Sürgün, Yıkım ve Şiddet Coğrafyaları,” ​Beyond İstanbul: İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji 4 (2019): 87-100.

SEYAHAT BURSLARI

Aristotelis George Nayfa

Eğitim: University of Edinburgh. Byzantine History, Doktora adayı.

Son konferans konuşmaları:

“Buying Favor with the Emperor: A Look at the Financial Stratigraphy of Roga Salaries of the Tenth-Century Byzantine Court,” The Oxford University Byzantine Society’s 20th International Graduate Conference, 2018.

“From the Darkness Came Light: The Emergence of a New ‘Working Class’ in 6th and 7th Centuries Byzantium,” 'Hurt and healing: people, texts and material culture in the Eastern Mediterranean. The 19th Annual Postgraduate Colloquium of the Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies of the University of Birmingham', Haziran 2018.

Araştırmanın yapılacağı yer: Dumbarton Oaks Research Library in Washington D.C.

Pamela Armstrong

Çalıştığı yer: Senior Research Fellow, Campion Hall, University of Oxford

Son yayınlar:

“Ethnicity and Inclusiveness in the development of religious cults: St Christopher the Dog-headed and St George” in Fourth International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Byzantine Identity and the Other in Geographical and Ethnic Imagination, Istanbul, 71-82.

“Some Byzantine and Ottoman Pottery Types circulating in Anatolia and the East Mediterranean,” in XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi, Ankara, 231-240.

Araştırmanın yapılacağı yer: İstanbul.

Pelin Tünaydın

Eğitim: University of Washington. Interdisciplinary Near and Middle Eastern Studies, Doktora adayı.

Son yayınlar:

Özel dosya, konuk editör: “Romanlar, Sınırlar ve Göç(ebelik)” [The Roma, Borders/Boundaries and Migration/Nomadism]. Toplumsal Tarih 260 (Ağustos 2015): 67–92.

“Irkçılık ile Antikomünizm Arasında 1950-1951 Bulgaristan Göçü ve Romanlar” [The 1950–1951 Immigration Wave from Bulgaria and the Roma between Racism and Anti-Communism]. Toplumsal Tarih 260 (Ağustos 2015): 84–92.

Araştırmanın yapılacağı yer: Joseph Regenstein Library of the University of Chicago.

Sarah Knight

Çalıştığı yer: University of Leicester, School of Arts. Professor of Renaissance Literature.

Son yayınlar:

 “Not with the Ancient, nor yet with the Modern: Greville, Education and Tragedy,” in Fulke Greville and the Culture of the English Renaissance, ed. Russ Leo, Katrin Röder and Freya Sierhuis (Oxford: Oxford University Press, 2018): 195-209.

“La mise en scène de l’érudition au cours des processions universitaires élisabéthaines,”

in Théâtralisation des arts et des lettres de la Renaissance anglaise, ed. Yona Dureau (Paris: Classiques Garnier, 2018): 177-194.

Araştırmanın yapılacağı yer: İstanbul (Topkapı Palace Müzesi, Salt Araştırma, Orient-Institut Istanbul, Institut Français d’Études Anatoliennes).

Saro Dadyan

Eğitim: Koç Üniversitesi. Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları, Yüksek Lisans (devam etmekte).

Son yayınlar:

Sergüzeşt-i İstanbul (İstanbul: Yeditepe, 2019).

“Mimaran-ı Hazreti Şehriyari: Sultan II. Abdühamid’in Şehirciliğe ve Mimariye Yaklaşımı ve Dönemin Saray Mimarları,” Uluslararası Sultan İkinci Abdülhamid ve Dönemi Sempozyumu, 22-24 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Araştırmanın yapılacağı yer: Bellinzona Kanton Arşivleri, İsviçre.

Sinan Ekim

Eğitim: London School of Economics and Political Science. International History, Doktora adayı.

Son yayınlar:

 “Istanbul Elections Fuel Hope for Turkish Democracy, but an Uphill Battle Awaits,” IAI Commentaries, Haziran 2019.

“Turkey’s Local Elections: Why Do They Matter?,” IAI Commentaries, Mart 2019.

Araştırmanın yapılacağı yer: Ankara (Milli Eğitim Bakanlığı Arşivleri, İçişleri Bakanlığı Arşivleri, Milli Kütüphane).

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

Ceren Abi

Eğitim: University of California. History, Doktora adayı.

Son yayınlar:

"Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti Üzerine," Toplumsal Tarih (2017).

"Young Turk Revolution," The Routledge Encyclopedia of Modernism (2016).

Katılacağı konferansın adı: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting.

Konferans yeri: Arizona, ABD.

Konferans konuşma özetinin İngilizce metni için tıklayın.

Özde Çeliktemel Thomen

Eğitim: University College London. Centre for Intercultural Studies, Doktora.

Son yayınlar:

“Regulating Exhibitions at Cinema-houses in Imperial Istanbul”, SineCine 9(1) (Bahar 2018): 81-112.

“Early/Silent Film Collection of TRT Archives: Gateway to a National Film Archive in Turkey”, in Audio-Visual Heritage Space and Its Protection, eds. by Deniz Bayrakdar, and Özlem Avcı. (2017) (“It’s Your Story, Don’t Lose It”, Turkish National Commission for UNESCO): 75-84.

Konferans adı: Middle East Studies Association of North America 2019 Annual Meeting.

Konferans yeri: Arizona, ABD.

Konferans konuşma özetinin İngilizce metni için tıklayın.

Sezen Kayhan

Eğitim: Koç Üniversitesi. Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Doktora adayı.

Son yayınlar:

“Open-Air Cinemas of Istanbul from the 1950s to Today” Space and Culture (2018): 1-16.

İpek Azime Çelik ile. “TV Series Production and the Urban Restructuring of Istanbul”. Television and New Media 19(1) (2018): 3-23.

Konferans adı: 10th Annual Small Cinemas Conference.

Konferans yeri: Lizbon, Portekiz.

Konferans konuşma özetinin İngilizce metni için tıklayın.