Çağrılar

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2024

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 6 (2024) ve 7 (2025) Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2024 ve Aralık 2025’te yayımlanacak altıncı ve yedinci sayıları için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi (DergiPark üzerinden) yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor. YILLIK, SCOPUS ve the MLA International Bibliography tarafından dizinleniyor.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazıları ve görsel makalelere (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu’nun konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, yazar isimleri gizlenerek, uzmanlık alanlarına göre Danışma Kurulu içinden ya da dışarıdan seçilen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da reddedilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma makaleleri için zorunluyken, kitap ve sergi eleştirileri ile Meclis yazıları için Yayın Kurulu denetimi yeterli kabul edilir. YILLIK editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Aralık 2024’de yayımlanacak altıncı sayı için son teslim tarihi 24 Haziran’dır. Revizyonla kabul edilen yazılardan bazıları, Aralık 2025’te çıkacak yedinci sayıda yayımlanabilir.

Her yıl bir öğrenci ya da doktorasını tamamlamasının üzerinden beş seneden fazla geçmemiş bir araştırmacının makalesi, YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü'ne layık bulunur. Daha fazla detay için tıklayın.

Bir kitap ya da sergi eleştirisi yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Chicago Manual of Style 17th Edition’ı takip eder. Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim & yazı kurallarını gözden geçirin.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi” için tıklayın.

Hakemli makaleler Dergipark üzerinden gönderilmelidir.

Diğer yazıların teslimi ve sorularınız için: istanbulstudies@iae.org.tr

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2023

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 5 (2023) ve 6 (2024) Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2023 ve Aralık 2024’te yayımlanacak beşinci ve altıncı ciltleri için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi (DergiPark üzerinden) yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor. YILLIKSCOPUS ve the MLA International Bibliography tarafından dizinleniyor.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazıları ve görsel makalelere (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu’nun konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, yazar isimleri gizlenerek, uzmanlık alanlarına göre Danışma Kurulu içinden ya da dışarıdan seçilen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da reddedilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma makaleleri için zorunluyken, kitap ve sergi eleştirileri ile Meclis yazıları için Yayın Kurulu denetimi yeterli kabul edilir. YILLIK editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Aralık 2023’de yayımlanacak beşinci cilt için son teslim tarihi 20 Haziran’dır. Revizyonla kabul edilen yazılardan bazıları, Aralık 2024’te çıkacak altıncı ciltte yayımlanabilir.

Her yıl bir öğrenci ya da doktorasını tamamlamasının üzerinden beş seneden fazla geçmemiş bir araştırmacının makalesi, YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü'ne layık bulunur. Daha fazla detay için tıklayın.

Bir kitap ya da sergi eleştirisi yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Chicago Manual of Style 17th Edition’ı takip eder. Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim & yazı kurallarını gözden geçirin.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi” için tıklayın.

Hakemli makaleler Dergipark üzerinden gönderilmelidir.

Diğer yazıların teslimi ve sorularınız için: istanbulstudies@iae.org.tr

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2022

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 4 (2022) ve 5 (2023) Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2022 ve Aralık 2023’de yayımlanacak dördüncü ve beşinci ciltleri için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi (DergiPark üzerinden) yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor. YILLIK, SCOPUS ve the MLA International Bibliography tarafından dizinleniyor.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazıları ve görsel makalelere (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu’nun konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, yazar isimleri gizlenerek, uzmanlık alanlarına göre Danışma Kurulu arasından seçilen ya da yine Danışma Kurulu tarafından önerilen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da reddedilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma makaleleri için zorunluyken, kitap ve sergi eleştirileri ile Meclis yazıları için Yayın Kurulu denetimi yeterli kabul edilir. YILLIK editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Aralık 2022’de yayımlanacak dördüncü cilt için son teslim tarihi 15 Haziran’dır. Revizyonla kabul edilen yazılardan bazıları, Aralık 2023’de çıkacak beşinci ciltte yayımlanabilir.

Her yıl bir öğrenci ya da doktorasını tamamlamasının üzerinden beş seneden fazla geçmemiş bir araştırmacının makalesi, YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü'ne layık bulunur. Daha fazla detay için tıklayın.

Bir kitap ya da sergi eleştirisi yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Chicago Manual of Style 17th Edition’ı takip eder. Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim & yazı kurallarını gözden geçirin.

“YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi” için tıklayın.

Hakemli makaleler Dergipark üzerinden gönderilmelidir.

Diğer yazıların teslimi ve sorularınız için: istanbulstudies@iae.org.tr

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2021

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 3 (2021) ve 4 (2022) Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2021 ve Aralık 2022’de yayımlanacak üçüncü ve dördüncü ciltleri için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi (Dergipark üzerinden) yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazılarına (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu’nun konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, yazar isimleri gizlenerek, konu uzmanlıklarına göre Danışma Kurulu arasından seçilen ya da yine Danışma Kurulu tarafından önerilen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da ret edilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma makaleleri için zorunluyken, kitap ve sergi eleştirileri ile Meclis yazıları için Yayın Kurulu denetimi yeterli kabul edilir. YILLIK editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Aralık 2021’de yayımlanacak üçüncü cildi için yazı son teslim tarihi 15 Haziran’dır. Revizyonla kabul edilen yazılardan bazıları, Aralık 2022’de çıkacak dördüncü ciltte yayımlanabilir.

Her yıl bir öğrenci ya da doktorasını tamamlamasının üzerinden beş seneden fazla geçmemiş bir araştırmacının makalesi, YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü'ne layık bulunur. Daha fazla detay için tıklayın.

Bir kitap ya da sergi eleştirisi yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Chicago Manual of Style 17th Edition’ı takip eder. Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim & yazı kurallarını gözden geçirin.

“YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi" için tıklayın.

YILLIK’ın Açık Erişim Politikası için lütfen tıklayın.

Hakemli makaleler Dergipark üzerinden gönderilmelidir.

Diğer yazıların teslimi ve sorularınız için: istanbulstudies@iae.org.tr

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2020

YILLIK: Annual of Istanbul Studies İkinci Sayı Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies ikinci sayısı için yazı başvurularını bekliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından, basılı ve çevrimiçi (DergiPark üzerinden) yayımlanan, hakemli, açık erişim ve uluslararası akademik bir dergi olan YILLIK, İstanbul’un geçmişi ve bugününe dair en yeni ve ileri araştırmalara yer vermeyi amaçlıyor.

Dergi, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili beşeri ve sosyal bilim alanlarında çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, deneme yazılarına (Meclis), kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Teslim edilen makaleler, önce Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu’nun konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, yazar isimleri gizlenerek, konu uzmanlıklarına göre Danışma Kurulu arasından seçilen ya da yine Danışma Kurulu tarafından önerilen iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da ret edilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma makaleleri için zorunluyken, kitap ve sergi eleştirileri ile Meclis yazıları için Yayın Kurulu denetimi yeterli kabul edilir. YILLIK editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

2020 Aralık’ında yayımlanacak ikinci sayı için yazı son teslim tarihi 19 Temmuz’dur.

Her yıl bir öğrenci ya da doktorasını tamamlamasının üzerinden beş seneden fazla geçmemiş bir araştırmacının makalesi, YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü'ne layık bulunur. Daha fazla detay için tıklayın.

Bir kitap ya da sergi eleştirisi yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Chicago Manual of Style 17th Edition’ı takip eder. Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim & yazı kurallarını gözden geçirin.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi” için tıklayın.

Yazı teslimi ve sorularınız için: istanbulstudies@iae.org.tr

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2019

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 8. Sayı Makale Çağrısı*

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü olarak 2012 yılından bu yana 7 sayı yayımladığımız, birbirinden kıymetli yazı ve yazarlara yer verdiğimiz İstanbul Araştırmaları Yıllığı, 8. sayıdan itibaren YILLIK: Annual of Istanbul Studies adıyla, yenilenmiş yapısıyla çıkmaya başlıyor. Tarih öncesi dönemden günümüze, kentte var olmuş uygarlıkları, yazılı, sözlü ve maddi kültürleri, kentin değişen tarihsel ve beşeri coğrafyalarını, insan ve insan-dışı aktörlerin izlerini inceleyen güncel araştırmaların yer aldığı yayınımızı, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın endekslerinde yer alacak, anonim hakemli/akran denetimli bir dergi haline getiriyoruz. Bu sayede YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in içeriğini çeşitlendirmeyi ve tanınırlığını artırmayı hedefliyoruz. Farklı disiplinlerden daha geniş bir danışma kuruluyla çalışmanın da İstanbul’la ilgili araştırma alanlarının gelişmesi, çoğalması ve kurumsallaşmasında etkili olacağına inanıyoruz. 2019 yılı sonunda çıkacak 8. sayıdan itibaren dergide hakemli münferit makalelerin yanı sıra özel dosya makaleleri, değerlendirme yazıları (Meclis), kitap ve sergi eleştirileri ve düzenli biçimde yenilenen İstanbul Kaynakçası yer alacak. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, basılı olarak yayımlanmaya devam ederken, bir yandan da online platformlar üzerinden açık erişimde olacak.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce derginin (ya da o sayının) editörleri tarafından incelenir. Editörlerin konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, isimleri gizlenerek, konu uzmanlıklarına göre Danışma Kurulu arasından seçilen ya da yine Danışma Kurulu’nun görevlendirdiği iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da ret edilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma ve inceleme makaleleri için zorunluyken, kısa kitap eleştirileri ve değerlendirme yazıları için editör denetimi yeterli kabul edilir. Yıllık editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Doktora öğrencisi olan ya da doktoralarını son 5 sene içinde savunmuş yazarlar tarafından YILLIK: Annual of Istanbul Studies’de yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler arasından her sene seçilecek bir makale YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü’ne layık görülür. Kazanan makale, 3000 TL para ödülü ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in basılı kopyasına 5 yıl boyunca abonelikle ödüllendirilir. YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in Aralık 2019’da yayımlanacak 8. sayısı yazı teslim tarihi geçmiştir. Bundan sonra teslim alınan yazılar da değerlendirme sürecine girecek, ancak öncelikli olarak 8. sayı için düşünülmeyeceklerdir. Bir kitaba eleştiri yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim ve yazı kurallarımızı gözden geçirin.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies Yayın Etiği ve Akran Denetimi Beyannamesi” için tıklayın.

Sorularınız ve makale gönderimi için: istanbulstudies@iae.org.tr

 

* Dergimizin yeni format ve içeriği, yeni yazı çağrısıyla birlikte daha önce sekizinci sayı olarak duyurulmuştu. Ancak derginin isim değişikliği yeni ISSN numarası almamızı ve bu yeni ISSN’yle birinci sayıdan başlamamızı mecbur kıldı. İçeriğin, tasarımın, danışma kurulunun tamamen yenilendiği bu derginin, biriktirmiş olduğu mirasa sahip çıkarak, yeni bir isim ve birinci sayıdan başlaması belki de zaten en doğrusuydu.