Yararlı Linkler

BiblioPera – Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı
www.bibliopera.org

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
library.ku.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
kutuphane.istanbul.edu.tr

Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
library.bilgi.edu.tr

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
library.boun.edu.tr

Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi
bilmer.sabanciuniv.edu

Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi
www.msu.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
library.bilkent.edu.tr

Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)
www.akmed.org.tr

Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
www.vekam.org.tr

T.C. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
www.devletarsivleri.gov.tr

IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi)
www.ircica.org

İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)
www.isam.org.tr

Duke University
library.duke.edu

Harvard University
lib.harvard.edu