Kütüphane Hakkında

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'nin temel amacı İstanbul'la ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların basılı ve elektronik bilimsel kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu hedef doğrultusunda olabildiğince zenginleştirmek ve "kullanıcı dostu" bir kütüphane işlevi görmektir.

Kütüphane kendi içinde farklı kitaplıklara bölünmüştür ve koleksiyonların dağılımı aşağıdaki gibidir:

1. Kat Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları Bölümü
İstanbul Kitaplığı
Referans Kitaplığı

2. Kat Osmanlı Araştırmaları Bölümü
Şevket Rado Yazma Eserler Kitaplığı
Semavi Eyice Kitaplığı
Pera Müzesi Sanat Kitaplığı

3. Kat Bizans Araştırmaları Bölümü
Semavi Eyice Kitaplığı

Arşivde, yaklaşık 18000 fotoğraftan oluşan "Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Koleksiyonu" ve "Eski İstanbul Fotoğrafları Koleksiyonu"nun yanı sıra, çeşitli gravür ve haritalar; 130 pafta Jacques Pervititch sigorta haritası; 31 pafta Suat Nirven sigorta haritası; Cüneyd Orhon imzalı 1083 adet müzik notası ve İstanbul'un tarihi ve mimarisine ilişkin yaklaşık 10.000 gazete kupürü yer almaktadır.

Kütüphane çalışma saatleri:
Pazartesi - Cuma 09.00 - 17.30 
Çarşamba 09.00 - 20.00
Cumartesi 10.30 - 17.00 
(Pazar günleri kapalıdır.)

Kütüphane halka açıktır.
Dışarıya kitap ödünç verilmemektedir.