Elektronik Kaynaklar

BiblioPera – Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı

BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı, İstanbul Beyoğlu'nda 9 uluslararası araştırma merkezinin iş birliği projesidir. Kütüphane toplu kataloğunun omuzlarında yükselen BiblioPera, araştırma merkezi kütüphanelerinin çok dilli koleksiyonlarını bir araya getirir ve Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimlerde araştırma ve etkinlikler için yeni bir iş birliği platformu yaratır.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından yürütülen, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut Istanbul, İsveç Araştırma Enstitüsü ve Yunanistan Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro’nun ortaklığında geliştirilen BiblioPera’ya ulaşmak için tıklayınız.

JSTOR (Journal Storage)

JSTOR'un iki temel hedefi, tüm önemli bilim yayınlarını içeren, güvenilir bir arşiv oluşturmak ve bu yayınların geniş ölçüde ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. JSTOR veritabanı arşiv niteliğinde olup, koleksiyonlarında bulunan dergilerin ilk sayılarına kadar ulaşmak mümkündür. Ancak son üç yılda çıkmış yayınlara ulaşma olanağı yoktur. Enstitümüz yaklaşık 600 dergiden oluşan Art& Science koleksiyonlarına abonedir. 'JSTOR' veritabanına ulaşmak için tıklayınız.