YILLIK: Annual of Istanbul Studies 8. Sayı Makale Çağrısı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü olarak 2012 yılından bu yana 7 sayı yayımladığımız, birbirinden kıymetli yazı ve yazarlara yer verdiğimiz İstanbul Araştırmaları Yıllığı, 8. sayıdan itibaren YILLIK: Annual of Istanbul Studies adıyla, yenilenmiş yapısıyla çıkmaya başlıyor.

Tarih öncesi dönemden günümüze, kentte var olmuş uygarlıkları, yazılı, sözlü ve maddi kültürleri, kentin değişen tarihsel ve beşeri coğrafyalarını, insan ve insan-dışı aktörlerin izlerini inceleyen güncel araştırmaların yer aldığı yayınımızı, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın endekslerinde yer alacak, anonim hakemli/akran denetimli bir dergi haline getiriyoruz. Bu sayede YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in içeriğini çeşitlendirmeyi ve tanınırlığını artırmayı hedefliyoruz. Farklı disiplinlerden daha geniş bir danışma kuruluyla çalışmanın da İstanbul’la ilgili araştırma alanlarının gelişmesi, çoğalması ve kurumsallaşmasında etkili olacağına inanıyoruz. 2019 yılı sonunda çıkacak 8. sayıdan itibaren dergide hakemli münferit makalelerin yanı sıra özel dosya makaleleri, değerlendirme yazıları (Meclis), kitap ve sergi eleştirileri ve düzenli biçimde yenilenen İstanbul Kaynakçası yer alacak. YILLIK: Annual of Istanbul Studies, basılı olarak yayımlanmaya devam ederken, bir yandan da online platformlar üzerinden açık erişimde olacak.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, tarih, mimarlık ve sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, şehir planlama, kent çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların, İstanbul’un farklı dönemlerine dair, Türkçe ve İngilizce özgün makalelerine, kitap ve sergi incelemelerine açıktır.

Dergide yayımlanması için teslim edilen makaleler, önce derginin (ya da o sayının) editörleri tarafından incelenir. Editörlerin konu ve kalite açısından uygun bulduğu makaleler, isimleri gizlenerek, konu uzmanlıklarına göre Danışma Kurulu arasından seçilen ya da yine Danışma Kurulu’nun görevlendirdiği iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen yorumlar, editörlerin yorumuyla birleştirilerek ve hakemlerin ismi gizlenerek makale sahibine geri gönderilir, makaleler duruma göre direkt kabul ya da ret edilebildiği gibi, yazarlardan revizyon da talep edilebilir.

Bu hakem süreci, araştırma ve inceleme makaleleri için zorunluyken, kısa kitap eleştirileri ve değerlendirme yazıları için editör denetimi yeterli kabul edilir. Yıllık editörleri, başvuru ve değerlendirme süreçlerini mümkün olduğunca hızlı ve yapıcı bir şekilde yönetme sözü verir. Makalenin dergiye teslim edildiği tarihten hakem raporunun yazara iletilmesine kadar geçen sürenin 6 haftayla sınırlı olması hedeflenir.

Doktora öğrencisi olan ya da doktoralarını son 5 sene içinde savunmuş yazarlar tarafından YILLIK: Annual of Istanbul Studies’de yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler arasından her sene seçilecek bir makale YILLIK: Annual of Istanbul Studies Erken Kariyer Makale Ödülü’ne layık görülür. Kazanan makale, 3000 TL para ödülü ve YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in basılı kopyasına 5 yıl boyunca abonelikle ödüllendirilir.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in Aralık 2019’da yayımlanacak 8. sayısı yazı teslim tarihi geçmiştir. Bundan sonra teslim alınan yazılar da değerlendirme sürecine girecek, ancak öncelikli olarak 8. sayı için düşünülmeyeceklerdir. Bir kitaba eleştiri yazmadan önce, mükerrer inceleme olmaması için Yayın Kurulu’na danışmanızı tavsiye ederiz.

Makalenizi teslim etmeden önce lütfen makale gönderim ve yazı kurallarımızı gözden geçirin.

Sorularınız ve makale gönderimi için: istanbulstudies@iae.org.tr