İstanbul Araştırmaları Dizisi

Kurmak ve Onarmak
Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919-2009)

Mısır Çarşısı’nı Düşünmek
Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam

Dolmabahçe Sarayı
İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı

Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları

Bekâr Odaları ve Meyhaneler
Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân
(1789 – 1839)

18. Yüzyılda İstanbul Evleri
Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet

Byzantion
Byzas’tan Constantinus’a Antik İstanbul, Antik Edebi Kaynaklar

Projesiz Modernleşme
Cumhuriyet İstanbulu'ndan Gündelik Fragmanlar

1766 İstanbul Depremi
Belgeler Işığında Yapı Onarımları

1 2