Paylaş

18. Yüzyılda İstanbul Evleri

Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet

H. Gökçen Akgün Özkaya

2011 yılında başlayan ve İstanbul'un tarihi, arkeolojisi, tarihi topografyası ve mimarlığına ilişkin özgün araştırmaların yayınlandığı İstanbul Araştırmaları Dizisi, gerek tez olarak hazırlanan gerekse bağımsız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalardan oluşuyor. Bu dizinin 5. yayını olan “18. Yüzyılda İstanbul Evleri Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet” İstanbul’da barınma kültürünü işliyor.

İstanbul evlerinin tarihi ve yaşama koşulları üzerine, eldeki az sayıda mevcut yapıya dayanarak yapılmış bazı idealizasyonlar dışında ciddiye alınabilir çok az araştırma var. Bu nedenle, azlığı çokluğa dönüştürmek, yeni çalışmalar için bir başlangıç ve tartışma zemini oluşturmak çok önemli. Bu kitap da aynı amaçla, kullanılmamış olan bir historiyografik malzeme üzerinden, çok bilinmeyenli bu alanın kapısını aralamak için hazırlandı.

Kitap, 18. yüzyılın ortalarında, yirmi iki yıllık bir tarih aralığında üst ve orta halli kentlilerin evlerine odaklanarak, İstanbul’da barınma kültürü ve standartlarını, yaşama ve konfor koşullarını konu ediniyor. Konu bağlamında yapılan kantitatif analizlere ve elde edilen istatistiki verilere dayanan bu çalışma, evlerin mekân bileşenleri ve düzenleri, mahremiyet standartları ve sokakla kurulan ilişkiler gibi başlıkların yanısıra, İstanbul’da yaşayan farklı kentli gruplar ve bu grupların kent içi dağılımları, kent dokusunun yoğunluğu ve rant meselesinin gündeme gelişi gibi kente dair pek çok konuda değerlendirme yapma olanağı sunuyor.

Türkçe
Mart 2016
284 Sayfa
ISBN: 978-605-4642-52-6