Paylaş

Byzantion

Byzas’tan Constantinus’a Antik İstanbul, Antik Edebi Kaynaklar

Mehmet Fatih Yavuz

Byzas’tan Constantinus’a Antik İstanbul, Antik Edebi Kaynaklar, günümüz İstanbulu’nun nüvesini oluşturan antik çağın komşu şehir-devletleri Byzantion (Tarihi Yarımada) ve Kalkhedon’un (Kadıköy), kuruldukları MÖ 700’lerden MS 4. yüzyıla uzanan tarihsel süreçlerini derleyen bir çalışma. Başlangıçta, Karadeniz-Ege eksenli ticari faaliyetlerin kontrol merkezlerinden olan Byzantion’un, zaman içinde, stratejik konumunun getirdiği siyasal, toplumsal, kültürel değişim ve dönüşümlerle Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’e evriliş öyküsünü antik çağ tarihçilerinin metinleri üzerinden okumamıza olanak veriyor.

Klasik dönemden Herodotos, Thukydides ve Ksenophon, Roma döneminden Diodorus Siculus, Strabon, Plutarkhos, Cassius Dio, Herodianus ile geç antik çağdan Libanius, Themistius, Eunapius ve Eutropius gibi tarihçiler, antik İstanbul’un kuruluşu, topografyası, siyasi ve askeri tarihi, mimari öğeleri, ticari faaliyetleri, komşuları ve Hellen ve Roma dünyasıyla olan ilişkileri, kimi zaman da gündelik hayatına dair pek çok ipucu sağlıyorlar.

Türkçe
Haziran, 2014
523 sayfa
Karton Kapak
ISBN: 978-605-4642-30-4