Arşiv

2013

Haydar ERGÜLEN: İstanbul Edebiyatı, "Mekanımız Edebiyat Olsun"
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2013

Candan SEZGİN: Günlük Yaşamda Sanayi Devrimi: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplum ve Teknoloji
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2013

Haydar ERGÜLEN: Büyülü Doğu'dan ‘Mucizeler Kenti’ İstanbul’a bir bakış"
Arka Oda Toplantısı

Mart 2013

Sempozyum
Bir Kültür Muhiti Olarak “Meclis”

Mart 2013

Konferans
Bilgi Okuryazarlığıyla Gelen Katılımcılık: Kütüphaneler Kullanıcılarını Bilgi Toplumuna Hazırlıyor

Mart 2013

Prof. Dr. Nurhan ATASOY: Makbul ve Maktul İbrahim Paşa ve Sarayı'nın Bilmeceleri
İstanbul Konferansları

Mart 2013

Prof. Doris BEHRENS-ABOUSEIF: Memlûk Sarayı'nın Osmanlı, Timurlu ve Avrupa Saraylarına Diplomatik Hediyeleri "Baharatlar, İpekli Kumaşlar ve Zürafalar"
İstanbul Konferansları

Nisan 2013

Haydar ERGÜLEN: Çocuk edebiyatı İstanbul’u keşfediyor
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2013

Haydar ERGÜLEN: Abdülhak Şinasi Hisar’ın ‘büyük rüyası’: Müze
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2013

İdil SÜRER: 19. Yüzyıl İstanbulu’nun Bahçe Köşkleri Üzerine Bazı Notlar
Arka Oda Toplantısı

Mayıs 2013

Konferans
Ted Widmer: Dünyanın Merkezi, Uluslararası Bağlamda Robert Kolej

Mayıs 2013

Piyano Resitali
Dr. Aydın Karlıbel

Mayıs 2013

Konferans
"Google Jenerasyonu"nu tanıyor musunuz? Bilimsel araştırma sonuçlarıyla bilgi okur yazarlığının geliştirilmesi

Ekim 2013

Bilge AR: Osmanlı Dönemi'nde Aya İrini
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2013

Işıl ÇOKUĞRAŞ: 18. Yüzyıl Sonlarında İstanbul'da Meyhaneler
Arka Oda Toplantısı

Aralık 2013

Konferans
Cüneyt Ülsever "Robert Kolej Konuşmaları"

Aralık 2013

Konferans
Ömer Madra: “Bir İş Modeli Olarak İklim Değişikliği / Bu Haliyle Kapitalizm Değişebilir ve Değiştirebilir mi?” 

Aralık 2013 

2012

Paleolitik Şamanlardan Yedi Uygurlara Mağaralarda Kültürel Yaşam Sempozyum

18-21 Ocak 2012

Dr. Mehmet Kerem ÖZEL: 1950’den Günümüze İstanbul, Eyüp’te Mahalle Camilerinin Sosyolojik ve Mimari Profili
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2012

Yrd. Doç. Dr. Hakan KAYNAR: Cumhuriyet İstanbulu'nda Modernlik Fragmanları
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2012

Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK: Tanzimat Dönemi’nde Tarihi Yarımada’da Kâgir Yapılar
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2012

Haydar ERGÜLEN: İstanbul Edebiyatı: "Semtimizin Şairi: Yahya Kemal"
Arka Oda Toplantısı

Mart 2012

Haydar ERGÜLEN: İstanbul'un 'yazılı' sokakları
Arka Oda Toplantısı

Mart 2012

Doç. Dr. Zeynep TARIM ERTUĞ: 16. – 19. yüzyıllarda İstanbul'un Günlük Yaşamına Dair İzler ve İzlenimler
Arka Oda Toplantısı

Mart 2012

Dr. Ivana JEVTIC: 1261’den Sonra Konstantinopolis: Kentin Yeniden İnşası Üzerine
İstanbul Konferansları

Mart 2012

155. Yılında Altıncı Daire-i Belediye’den Beyoğlu’na Bölgenin İdari ve Yerleşim Tarihi
Panel

Nisan 2012

Prof. Dr. Semra ÖGEL: 18. Yüzyılda İstanbul’un Değişen Çehresi
İstanbul Konferansları

Nisan 2012

Haydar ERGÜLEN: İstanbul Edebiyatı’nda Bir İstanbul Klasiği: Selim İleri
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2012

İlona BAYTAR: Tanzimat Sonrası Osmanlı Saraylarında Oryantalist Üslupta Mobilya ve Aksesuarlar
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2012

Ahmed SAADAOUI: Osmanlı Döneminde İstanbul Mimarisinin Magrip’teki Etkisi
İstanbul Konferansları

Mayıs 2012

Haydar ERGÜLEN: İstanbul'un Şiirini Yazmak
Arka Oda Toplantısı

Mayıs 2012

Gösterim “Çifteler Köy Enstitüsü”
Pakize Türkoğlu ile Söyleşi

Mayıs 2012

Bizans'tan Görünümler
Sempozyum

Haziran 2012

“Tonguç'la Taş Taşımak” Ölümünün 52. Yılında İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri
Panel

Haziran 2012

İmparatorun Evi
Kolokyum

18 - 20 Ekim 2012

H. Gökçen ÖZKAYA: 18. Yüzyıl İstanbul Evlerine Örneklerle Bir Bakış
Arka Oda Toplantısı

Ekim 2012

Şengül AYDINGÜN: İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Küçükçekmece Göl Havazası Kazıları: İlk Beş Yıllık Değerlendirme
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2012

Dr. Leyla KAYHAN ELBİRLİK: 18. Yüzyıl İstanbulu'nda Evlilikte Mülkiyet Düzeni (1750-1840)
Arka Oda Toplantısı

Aralık 2012

2011

2010

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Bestekâr Padişahlar, Şehzadeler, Sultanlar ve Batı Müziği Formundaki Eserleri
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2010

Tülün Değirmenci: Şehir Hikayeleri ve Resimleri: Bir 17. Yüzyıl Meddah Mecmuası
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2010

Hatice Adıgüzel: İstanbul'da Art Nouveau Çiniler
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2010

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Saray Tiyatroları
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2010

Suna Çağaptay: Erken Osmanlı Şehirlerinin Doğasını Anlamak, Bursa Örneği
Arka Oda Toplantısı

Mart 2010

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, 19. Yüzyıl Osmanlısı'nda Müzisyen
Levantenler ve Azınlıklar

Mart 2010

Sophie Basch: XIX.Yüzyıl Sonu Fransız Edebiyatında Bizans Takıntısı
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Mart 2010

Zeynep Çelik: İmparatorluğun Mirasını Tanımlamak, Osmanlı'nın Antik Yapıtlara Bakışı
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Mart 2010

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, İlk Osmanlı-Türk Batı Müziği Bestecileri ve Eserlerinden Örnekler

Nisan 2010

Sıla Durhan: Erken Cumhuriyet İstanbulu'nda Planlama Arayışları ve Henri Prost

Nisan 2010

Doris Behrens-Abouseif: Kahire'de Osmanlı Mimarisi, Bir Olmak Ayrı Kalmak
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Nisan 2010

Gilles Veinstein: Kent İçin Bir Güç Kaynağı, Acemi Oğlanların Osmanlı Devlet Politikalarındaki Yeri
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Nisan 2010

Elvin Otman: Beyoğlu'nda Bir Bey Oğlu, Alvise Gritti

Mayıs 2010

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Mızıka-i Hümayun'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na

Mayıs 2010

Nora Şeni: Camondo'ların İstanbulu
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Mayıs 2010

Jean-Louis Bacquè-Grammont: 16. ve 17. Yüzyıllarda Üsküdar
Kürsüde Usta Bir Araştırmacı Konferans Dizisi

Mayıs 2010

Filiz Yenişehirlioğlu: Topkapı Sarayı'nın Gizli Çini Hazinesi
İstanbul Konferansları

Ekim 2010

Vasilis Colonas: Tanzimat'tan Sonra İstanbul'da Rum Mimarlar
İstanbul Konferansları

Kasım 2010

2009

Yekta Özgüven: ll. Mahmud Döneminde Değişen İstanbul
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2009

Seza Sinanlar:Pera'da Ressam Bir Elçi: Lord Dufferin (1826-1902)
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2009

Ceylan Tözeren: Byzantion'lu Dionysos'un Kentine Bakışı
Arka Oda Toplantısı

Mart 2009

Asuman Denker: Sultanahmet Eski Cezaevi Bahçesindeki Büyük Saray Kazısı Buluntuları
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2009

Nur Akın: İstanbul'un Kentsel Doku ve Mimari Mirasa İlişkin Koruma Sorunları
Arka Oda Toplantısı

Mayıs 2009

Bora Keskiner: Sultan III. Ahmed'in Tuğrakeşliği ve Bazı Gözlemler
Arka Oda Toplantısı

Ekim 2009

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Osmanlı Müzik Dünyası'nda İtalyan Üslubu: G. Donizetti, C. Guatelli
Arka Oda Toplantısı

Ekim 2009

12. Uluslararası Tekne ve Gemi Arkeolojisi Sempozyumu
Pera Müzesi Oditoryumu

12-16 Ekim 2009

Özge Ramazanoğlu: Osmanlı Modernleşmesinde Selimiye Kışlası ve Semti
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2009

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Batı Müziği Üslubunda Osmanlı Marşları
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2009

Belgin Demirsar Arlı: İznik Çini Fırınları Kazısı'nda İstanbul Çini Bezemeleri Buluntuları
Arka Oda Toplantısı

Aralık 2009

Evren Kutlay Baydar: Batı Müziğinin Osmanlı Serüveni, Osmanlı Sarayı'nda Batılı
Müzisyenler Arka Oda Toplantısı

Aralık 2009

2008

Cengiz Can: Geç Dönem İstanbul Mimarisinde Uygulanmamış Projeler: Fossati ve Mongeri Örnekleri
Arka Oda Toplantısı

Ocak 2008

Aygül Ağır: İstanbul'da Venedikliler
Arka Oda Toplantısı

Şubat 2008

Deniz Mazlum: 1766 Depremi ve Yapılarda Bıraktığı İzler
Arka Oda Toplantısı

Mart 2008

Tarkan Okçuoğlu: Batılılaşma Dönemi Osmanlı Duvar Resimlerinde İstanbul Tasvirleri
Arka Oda Toplantısı

Nisan 2008

Jean-Claude Cheynet: Bizans Kurşun Mühürleri
Konferans

Nisan 2008

Ferudun Özgümüş: Tarihi Yarımadada Yeni Bizans Buluntuları
Arka Oda Toplantısı

Mayıs 2008

Süheyla Yenidünya: Avrupa'nın Eşiğinde Bir Osmanlı Bürokratı: Hâlet Efendi'nin Paris İzlenimleri
Arka Oda Toplantısı

Haziran 2008

Uğur Tanyeli: Erken Cumhuriyet İstanbulu Bir Mimari Direnme Odağı mı?
Arka Oda Toplantısı

Ekim 2008

Refik Duru: Atatürk ve Türkiye Arkeolojisi: Bugünden Önce Yarından Sonra
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2008

Filiz Yenişehirlioğlu: İstanbul'da Bir Seramik Üretim Merkezi: Tekfur Sarayı
Arka Oda Toplantısı

Kasım 2008

Uzlifat Özgümüş: Marmaray Metro İnşaatı Sirkeci Bölgesi Kazılarından Cam Buluntular
Arka Oda Toplantısı

Aralık 2008

2007

Theodoros Metokhites, Kariye Manastırı ve Palaiologoslar Dönemi Konstantinopolisi
Sempozyum

Nisan 2007