Paylaş

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 3 (2021)

Dr. Yavuz Sezer (1979 – 2021) ve Profesör Doğan Kuban’ın (1926 – 2021) hatıraları ve entelektüel miraslarına adanmış olan YILLIK: Annual of Istanbul Studies’in üçüncü sayısı İstanbul’un farklı dönemleri üzerine, çeşitli perspektif ve metotlarla yazılmış beş araştırma makalesi içeriyor. Erken Kariyer Makale Ödülü, Ezgi Dikici’nin erken modern İstanbul’da saray ağalarının mülklerini haritalandıran ve saray mensuplarının kentle nasıl ilişkilendikleri hakkında yeni bir perspektif getiren çalışmasına verildi. Gavin Moulton’ın Şişli Camii hakkındaki çalışması, yirminci yüzyılın ortasında mimarlık pratiğinin Osmanlı mimari mirasını nasıl yeniden tahayyül edip sahiplendiğini incelerken, Semra Horuz on dokuzuncu yüzyılın sonunda Avrupa seyahatine çıkan Osmanlı entelektüellerinin gittikleri şehirlere nasıl İstanbul’u hayal ederek baktıklarını ve Osmanlı başkenti hakkındaki amaçlarını bu şehirlere nasıl yansıttıklarını gösteriyor. Gökçen Erkılıç, İstanbul’un liman coğrafyası ve kıyı şeridinin dönüşümünü materyalist bir metodolojiyle ele alırken, Muhammed Tatlısu, Karabet Keşişyan’ı on dokuzuncu yüzyıl sonu yirminci yüzyıl başı Osmanlı matbuatında kilit bir rolde konumlandırıyor.

Meclis bölümünde, Danışma Kurulu’nun üç üyesi Koray Durak, Cemal Kafadar ve Christine Philliou’nun yol göstericiliği ve editörlüğünde İstanbul Araştırmaları’na Müdahaleler serimizi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Roland Betancourt, Ayasofya’nın “yüceliğinin” ötesine geçen “etik bir Bizans tarihi” yazmayı öneriyor. Zavier Wingham, tekinsiz Arap Bacı karakteri üzerinden Osmanlı toplumunda Siyahlık ve literatürdeki temsillerini (ya da temsil edilmeyişini) tartışmaya açıyor. Son olarak Lerna Ekmekcioglu, Ermeni kayıplarının önemini vurgulayabilmek için başka türlü yapan bir Türkiye akademisi düşlüyor. Meclis bölümünde bu özel dosyanın dışında M. Baha Tanman’ın Haseki Camii’nin yakın zamanda tamamlanan restorasyonu hakkındaki notlarını yayımlıyoruz. Cabinet bölümünde Alison Terndrup, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan, on sekizinci yüzyıldan bir resmigeçidi tasvir eden bir on dokuzuncu yüzyıl gravürünü inceliyor. In Memoriam bölümünde Zeynep Ahunbay ve Zeynep Kuban mimarlık tarihçisi Doğan Kuban’ı iki ayrı yazıyla anıyor. Son yirmi yılın mimari pratik ve söyleminden, Justinian’ın meşhur bronz atına kadar farklı konularda dört kitap ve iki sergi incelemesinin bulunduğu YILLIK, her zamanki gibi İstanbul Kaynakçası’nın en güncel sürümüyle sona eriyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 47
Süreli Yayınlar 10
İstanbul, Aralık 2021
ISSN: 2687-5012

Dergiyi satın almak için lütfen satış temsilcimize yazın. 
Abonelik formuna ulaşmak için tıklayın.

Derginin online içeriğine ulaşmak için lütfen DergiPark’ı ziyaret edin. 

Araştırma Makaleleri

Ezgi Dikici – Eunuchs and the City: Residences and Real Estate Owned by Court Eunuchs in Late Sixteenth-Century Istanbul

Gavin Moulton – Mid-Century Sinan: Vasfi Egeli and the Turkish Republic’s First Mosque

Semra Horuz – Touring Europe, Envisioning Homeland: Istanbul in Two Nineteenth-Century Ottoman Travelogues

Gökçen Erkılıç –  “For Thousands of Years, Waters Delineated the Destiny of This City and Its People”: A Material Cartography of the Coastlines and the Shaping of Istanbul’s Port Geography

Muhammed Tatlısu – Kitapçı Karabet Efendi’nin Osmanlı Matbuatına Katkıları Üzerine Bir Methal

Cabinet

Alison Terndrup – Procession and Continuity: A Nineteenth-Century View of an Eighteenth-Century Ceremony

Meclis

Koray Durak, Cemal Kafadar, Christine Philliou –  Introduction: Interventions to Istanbul Studies

Roland Betancourt – The Monuments We Privilege, or, How to Write an Ethical History of Byzantium

Zavier Wingham – Arap Bacı’nın Ara Muhaveresi: Under the Shadow of the Ottoman Empire and Its Study

Lerna Ekmekcioglu – Of Dark Pasts and Pipe Dreams: The Turkish University

In Memoriam

Zeynep Ahunbay – In Memoriam: Doğan Kuban (8 Nisan 1926–22 Eylül 2021)

Zeynep Kuban – Introducing Doğan Kuban’s Istanbul Bibliography

İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası

Bülent Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti. Çev. Şahika Tokel. İstanbul: Metis, 2018. İnceleyen Hasan Turgut.

Esra Akcan, Open Architecture: Migration, Citizenship, and the Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg by IBA–1984/87. Basel: Birkhäuser, 2018. İnceleyen Kathleen James-Chakraborty.

Zeynep Çelik, Europe Knows Nothing about the Orient: A Critical Discourse from the East (1872–1932). İstanbul: Koç University Press, 2021. İnceleyen Yeliz Çavuş. 

Elena N. Boeck, The Bronze Horseman of Justinian in Constantinople: The Cross-Cultural Biography of a Mediterranean Monument. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. İnceleyen Brigitte Pitarakis. 

Fatih’in Rönesansı. İBB Saraçhane Belediye Sarayı, 6 Ekim–4 Aralık 2020, Istanbul. Küratör: Nurhan Atasoy. İnceleyen Sevil Enginsoy Ekinci.

Cohabitation: A Manifesto for the Solidarity of Non-Humans and Humans in Urban Space. ARCH+gGmbH ve silent green işbirliğiyle, Berlin, 4 Haziran–4 Temmuz,

İstanbul Kaynakçası 2021. Hazırlayan Ryan Mitchell ve Miray Eroğlu.