Paylaş

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2 (2020)

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2 (2020) hakemli makalelerinde İstanbul’a tıp ve salgınlar tarihi, mimarlık tarihi ve koruma, tarihyazımı ve bilim tarihi gibi farklı perspektiflerle yaklaşan çalışmalar bulunuyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları’ndan bir eserin derinlemesine incelendiği Cabinet bölümünde Son Yargı ve İsa'nın İkinci Gelişi temalarını işleyen kâğıt bir ikona yer alıyor. Meclis bölümünde iki tematik dosya var: 2014 yılında Pera Müzesi’nde gerçekleşen Şehri Hayal Etmek Sempozyumu’ndan seçilmiş bildiriler ilk dosyayı oluştururken, ikincisi Ayasofya’nın geçmişteki farklı deneyimlenme biçimlerini masaya yatırıyor. Bölüm, İstanbul’un Osmanlılar tarafından alınmasının tarihini kaynaklar ışığında tartışmaya açan bir yazıyla sona eriyor. İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası bölümünde farklı konu, dönem ve disiplinlerden yedi kitap ve üç sergi eleştirisiyle, İstanbul üzerine en güncel çalışmaların bir araya getirildiği İstanbul Kaynakçası 2020 bulunuyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 45
Süreli Yayınlar 9
İstanbul, Aralık 2020
ISSN: 2687-5012
 

Dergiyi satın almak için lütfen satış temsilcimize yazın. 
Abonelik formuna ulaşmak için tıklayın.

Hakemli Makaleler

Fezanur Karaağaçlıoğlu – Exotic and Toxic? Plague in Early Nineteenth-Century Galata-Pera

Akif Ercihan Yerlioğlu – “May Those Who Understand What I Wrote Remember This Humble One”: Paratextual Elements in Eighteenth-Century Ottoman Medical Manuscripts

Hasan Sercan Sağlam – Galata Kulesi’nin Ceneviz Dönemine Yönelik Bir Yeniden Değerlendirme

Serra Akboy-İlk – Building the Architectural Narrative of the Topkapı Kara Ahmed Pasha Mosque Complex in Early Republican Turkey

Gábor Fodor – Harp İstanbul’unda Macar Arkeolojisi: Konstantinopolis Macar Bilim Enstitüsü (1916-1918)

Cabinet

Brigitte Pitarakis – The Naked Soul at the Scales: A Paper Icon in the Suna and İnan Kıraç Foundation Collection

Meclis

Olcay Akyıldız, Zeynep Uysal – Şehri Hayal Etmek: İstanbul Tahayyülleri

Selim Sırrı Kuru – İki Şehrin Şiiri: Gazelde İstanbul ve Galata İkilisi

Hatice Aynur – Tatavlalı Mahremî’nin Şehnâme’sinde Suriçi İstanbul’u

Handan İnci – Hangi İstanbul? Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Kemal’in Gözünden Şehre Bakmak

Murat Germen –  Şimdilerde Şehir: Hayal Kırıklığı

Brigitte Pitarakis – Hagia Sophia, God’s Chosen Ruler, and St. Nicholas: New Perspectives on the Macedonian Dynasty

Arietta Papaconstantinou – The Sound of a Thousand Tongues: Visitors to Constantinople from the Eastern Provinces in the Sixth Century

Koray Durak – Hapishanede Ayasofya’yı Düşünmek: El-Ömerî ile Balaban’ın Kostantiniyye’deki Ulu Kilise Üzerine Sohbeti / Sayfalar : 185-196PDF

Marios Philippides – The Date of the Conquest of Constantinople: May 29, 1453?

İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası

Florin Leonte, Imperial Visions of Late Byzantium: Manuel II Palaiologos and Rhetoric in Purple. İnceleyen: Paul Magdalino

Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İnceleyen: Damla Gürkan-Anar

Zeren Tanındı, Yazıda Âhenk ve Renk: Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Sanatlı Kitaplar, Belgeler ve Hüsn-i Hatlar. İnceleyen: Aslıhan Erkmen

Christopher Houston, Istanbul, City of the Fearless: Urban Activism, Coup d’État and Memory in Turkey. İnceleyen: Sinan Erensü

Priscus, Fragmenta et Excerpta: Attila ve Bizans Tarihi. Çev. ve haz. Turhan Kaçar. İnceleyen: Aslıhan Akışık-Karakullukçu

Ayten Alkan, der., Şehir ve Hayvan. İnceleyen: Onur İnal

Roland Betancourt and Maria Taroutina, der., Byzantium/Modernism: The Byzantine as Method in Modernity. İnceleyen: Przemysław Marciniak

Inspired by the East: How the Islamic World Influenced Western Art. İnceleyen: Leyla Kayhan Elbirlik

Connectivités (Connectivities). İnceleyen: Ekin Can Göksoy

Modernisms: Iranian, Turkish, and Indian Highlights from New York University’s Abby Weed Grey Collection. İnceleyen: Lydia Harrington

İstanbul Kaynakçası 2020. Hazırlayan: Osman Kocabal ve Deniz Özcan