Paylaş

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1 (2019)

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 2012-2018 yılları arasında düzenli olarak yayımladığı İstanbul Araştırmaları Yıllığı / Annual of Istanbul Studies dergisi bu kez yeni format, tasarım, içerik ve ismiyle okurların karşısına çıkıyor. İstanbul Araştırmaları Yıllığı’nın mirasını devralan YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1 (2019) hakemli makalelerinde, erken modern İstanbul’da dönüşen mekân ve görsellik pratiklerinden 1955 yılında kentte düzenlenen 10. Bizans Çalışmaları Kongresi’ne kadar birçok farklı konu; şehircilik, mimarlık, bilim, müzik tarihi ve tarihyazımı gibi çeşitli alanlardan gelen yenilikçi bakış açılarıyla ele alınıyor.

Dergi, hakemli makalelerin yanı sıra Cabinet, Meclis ve Reviews and Istanbul Bibliography başlıklı yeni bölümlerle içerik anlamında daha zengin bir yapıya kavuştu. Cabinet bölümünde, Suna ve İnan Kıraç Vakfı (SVİKV) koleksiyonlarındaki eserler, alanında uzman bir isim tarafından inceleniyor. Bir diğer yeni bölüm olan Meclis’te, hem Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın düzenlediği sözel etkinliklerin bildirilerine, hem de depremden kentsel dönüşüme kadar İstanbul’a dair güncel tartışmaları konu alan eleştiri yazılarına yer veriliyor. Reviews and Istanbul Bibliography bölümünde ise, kitap ve sergi incelemelerinin yanı sıra, İstanbul’a dair güncel araştırmaların dökümünün yer aldığı İstanbul Kaynakçası bulunuyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 43
Süreli Yayınlar 8
İstanbul, Aralık 2019
ISSN: 2687-5012

Dergiyi satın almak için lütfen satış temsilcimize yazın. 
Abonelik formuna ulaşmak için tıklayın.

İçindekiler

Hakemli Makaleler
Çiğdem Kafescioğlu – Sokağın, Meydanın, Şehirlilerin Resmi: On Altıncı Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Mekân Pratikleri ve Görselliğin Dönüşümü

Hatice Gökçen Özkaya – İstanbul’da On Yedinci Yüzyıl Evlerinde Yaşama Mekânları

Nilay Özlü – Silent Guardians of the Regime: The ‘Lost’ Police Stations of the Topkapı Palace

Ayhan Han – Osmanlı Döneminde Yerebatan Sarnıcı ve Mahallesi

Bilge Ar – İşgal İstanbul’unun Kentsel Dönüşümünü Beyaz Ruslar Üzerinden Okumak

Buket Kitapçı Bayrı – The 10th International Congress of Byzantine Studies, Istanbul, September 15–21, 1955

Hasan Baran Fırat – Dönemlendirme Çalışmaları ve Osmanlı-Türk Müziği Tarihyazımı: Bir Bilanço Denemesi

Cabinet
Selim Sırrı Kuru – A Radical Discourse of Desire: Küsnâme

Meclis
Walter Feldman – The Emergence of Ottoman Music and Local Modernity

Panagiotis C. Poulos – Spaces of Intercommunal Musical Relations in Ottoman Istanbul

Cem Behar – Inventors of Notation Systems in Seventeenth and Eighteenth-Century Istanbul: The Loneliness of the Long-Distance Runner

İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası
Begüm Adalet, Hotels and Highways: The Construction of Modernization Theory in Cold War Turkey. İnceleyen:Mehmet Ekinci

Onur İnal and Yavuz Köse, eds., Seeds of Power: Exploration in Ottoman Environmental History. İnceleyen: Önder Eren Akgül

Ivana Jevtić and Suzan Yalman, eds., Spolia Reincarnated: Afterlives of Objects, Materials, and Spaces in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Era. İnceleyen: Emily Neumeier

Noémi Lévy-Aksu, Osmanlı İstanbul’unda Asayiş 1879-1909. İnceleyen: Nurçin İleri

Skarlatos Byzantios, Constantinople: A Topographical, Archaeological & Historical Description... Vol. 1: Constantinople intra and circa Muros. İnceleyen: Firuzan Melike Sümertaş

Aralıktan Bakmak: Meşrutiyet Caddesi’nden Bir Kesit. İnceleyen: Nilay Özlü

Muhammed Zinciroğlu – İstanbul Kaynakçası 2019