Paylaş

Meşâ'irü'ş-Şu'arâ

Âşık Çelebi
İnceleme-Metin

16. yüzyıl divan şairlerinden Âşık Çelebi'nin en önemli eseri, Meşâ'irü'ş-Şu'arâ inceleme-metni, Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın hazırladığı üç ciltlik kitap olarak hazırlandı. Kitapta Hâfız-ı Şirazi'den Baki'ye, Bihişti'den Cem Sultan'a, Derviş Çelebi'den Fuzuli'ye, Firdevsi'den Necati'ye, Sadi'den Zati'ye yaklaşık 426 şairin hal tercümesi, kimilerinin minyatürleriyle birlikte yer alıyor. Şairler, yeryüzü ile gökyüzü arasında asılı duran türlü türlü gerçeklikleri bilirler. Bize sundukları kelimelerle örülmüş dünya, sırlı bir âlemden düşmüş gibidir. Prof. Dr. Filiz Kılıç, Meşâ'irü'ş-Şu'arâ için şöyle diyor: "Meşâ'irü'ş-Şu'arâ ihtiva ettiği bilgi ve değerlendirmelerle edebiyat tarihi ve kültür dünyamızın birinci derecede önemli kaynakları arasındadır. Tezkire, sadece edebiyat tarihiyle uğraşanların değil, dilbilimcisi, kültür tarihçisi ile sosyolog, psikolog ve etnografların da faydalanmaları ve kendi açılarından değerlendirmeleri gereken bir hazine durumundadır. Yazarın özellikle bizzat tanıdığı, meşrebi uyuştuğu, arkadaş olduğu şairler bahsinde bir edebiyat tarihçisinden ziyade bir biyografi cambazıyla karşılaşılır."

Türkçe
Nisan, 2010
I. 591 (1-591), II. 548 (592-1139), III. 560 (1140-1739) (1140-1739)
Kutu İçinde 3 Cilt
ISBN: 975-9123–73-4