“İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP)

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2018 yılından itibaren, koordinatörlüğünü müzisyen ve araştırmacı Derya Türkan’ın üstlendiği “İstanbul ve Müzik” başlıklı bir araştırma programı  (İMAP) üzerine çalışmaya başlamıştır. Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına, imparatorluk başkenti olarak, birinci derecede katkıda bulunmuş İstanbul’un, Anadolu, Balkanlar, Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu gibi geniş ve zengin bir coğrafyanın müzik mirasına sahip oluşu, bu programın araştırma alanını genişletirken tarihsel olarak da derinleştirmektedir.

Program çerçevesinde, İstanbul’un çok yönlü müzik kültürünün araştırılabilmesi için, yayınlar, ustalık sınıfları, konserler, sergiler, eğitsel çalışmalar ve sözlü etkinliklerle, kentin daha geniş bir coğrafyayla olan ilişkisine, müzik perspektifinden, disiplinler arası yeni bir bağlam oluşturulması hedeflenmektedir.