Arka Oda Toplantısı

Yahudi, Hıristiyan ve İslam Sanatlarında Kudüs İmgesi
Reyhan Ekşioğlu

Paylaş

23 Şubat 2017 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Dünya insan gözü gibidir; yeryüzünü çepeçevre saran okyanus, gözün beyazı gibidir; kara parçası, iris; Kudüs ise gözbebeğidir; ve Tapınak da gözbebeğine yansıyan imgedir…” Gözbebeğine yansıyan imgenin yeniden üretimi ise “aslı”ndan farklıdır. Söz konusu Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman inancında kutsal olan Kudüs olunca, onun imgesinin yansıtılış biçimi “ideal” olandır.

Reyhan Ekşioğlu konuşmasında, üç inancın bakış açısıyla, Kudüs’ün fiziksel, tarihi boyutunu aşkın ve onlardan bağımsız yeryüzünün dört bir tarafına kadar ulaşan imgesinin, diğer bir deyişle gerçeklik yerine hayali, ideal ve ütopik boyutunun sanatta işlenişini irdeleyerek, ilk çağlardan modern döneme kadar kentin sanata yansıtılış biçimini anlatacak. 2. yüzyıla ait ilk örneklerden başlayarak 20. yüzyıla kadar sanatta Kudüs imgesinin seyrini ortaya koyacak Ekşioğlu, tutarlı bir “ideal” Kudüs imgesi olup olmadığı sorusunun da yanıtını arayacak.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.