Arka Oda Toplantısı

Unutulmuş Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı
Semih Rüstem Temel

Paylaş

13 Kasım 2014 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Dila Gümüş

Erken cumhuriyet döneminin öne çıkan, kilometre taşları olarak kabul edilen mimarlarının yaşam öyküleri, kariyerlerinin seyri ve tasarladıkları yapılar birçok araştırmaya konu olmuştur. Fakat aynı yıllarda etkinlik göstermiş, döneminin mimarlık ortamına dahil kimi figürler kayıt, belge, çizim vb. kaynakların eksikliği sebebiyle mimarlık tarihi yazınında yer bulamamış ve geri planda kalmıştır. Bu kategoride ele alınabilecek bir mimar olan Semih Rüstem Temel’in tanınan bir figür olmayışı; fazla eseri olmamasından çok, Amerika’ya göç etmesi ve erken yaşta hayatını kaybetmesi ile ilişkili olarak hakkında çok az kaynağa/belgeye ulaşılabilmesiyle açıklanabilir.

Semih Rüstem Temel 1898-1946 yılları arasında yaşamış bir erken Cumhuriyet dönemi mimarıdır. Macaristan’da mimarlık eğitimi aldıktan sonra 1930’lu yılların başlarını serbest mimar olarak geçirmiştir. Mimari üretimleri Adana’da yoğunlaşmış olan Temel’in 1934 yılında Ankara İmar Müdürü olarak atanması ile serbest mimarlık faaliyetleri durmuş, kariyerinin seyri değişmiş ve şehir planlama alanına yönelmiştir. 1944 yılında ise, erken Cumhuriyet dönemi mimarları için sıradışı bir  örnek olan Semih Rüstem Temel’in gölgede kalmış  yaşam öyküsünü ve üretimlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma sürecine, çeşitli arşivlerden ve mimarın ailesinden elde edilen bilgiler kaynaklık etmiştir. Bu bilgiler, mimarın tasarladığı yapıların biçimsel kaynakları üzerine yorum yapabilmeye zemin sağlamakla beraber, erken Cumhuriyet dönemi mimarlık ortamı hakkında da  ipuçları içeriyor.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.