Bursiyer Konuşmaları

Sinem Erdoğan İşkorkutan
İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u:
Yeni Kaynaklar Işığında Bir Osmanlı Şenliğinin Bütünsel Analizi

Paylaş

14 Mayıs 2020 / 18:00 Geçmiş Aktivite

Bursiyer konuşmaları çevrimiçi olarak geri dönüyor!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursiyerlerinin çalışmalarını paylaştığı, ilki şubat ayında gerçekleşen konuşma serisi çevrimiçi olarak devam ediyor. Serinin ilk çevirimiçi etkinliği 14 Mayıs Perşembe saat 18:00’de Zoom uygulaması üzerinden 2019 yılı doktora sonrası araştırmacı bursiyerimiz Sinem Erdoğan İşkorkutan’la gerçekleşecek.

1720 yılının sonbaharında Osmanlı sarayı III. Ahmed’in dört oğlunun sünnet edilmesi sebebiyle İstanbul’da üç hafta boyunca devam eden görkemli bir şenlik tertip eder. Bu şenlik vesilesiyle binlerce şehirli çocuk sünnet edilir, yüzlerce kişiye yiyecek ve hediye dağıtılır, ziyafetler günlerce devam eder ve seyirciler gülünç ve korkunç oyunlarla gece gündüz eğlenir. Şenlikle eş zamanlı olarak hazırlanan resimli sûrnâmelerde (şenlik kitabı) tasvir edilen bu ihtişamlı kutlama modern tarih ve sanat tarihi yazımında önemli bir yer teşkil etmektedir. Sûrnâme resimlerini temel alan bu çalışmalarda şenliğin genel yapısı ve üst düzey katılımcıları ele alınır. Ancak şenliğin diğer yönleri ve sosyal, maddi, ekonomik ve ideolojik boyutları bugüne kadar derinlemesine irdelenmemiştir. Bu konuşmada, 1720 şenliğiyle alakalı olarak yeni keşfedilen arşiv belgelerinin, resimli ve resimsiz sûrnâme kopyalarıyla birlikte değerlendirildiklerinde, şenliği bütün boyutlarıyla nasıl aydınlattığı ele alınacaktır. Sırasıyla şenliğin şimdiye kadar bilinmeyen hazırlık, sahneleme ve temsil süreçleri ve bunların farklı aşamaları tartışılacak; bu aşamalara müdahil olan farklı sosyal tabakalara ait şehirli ve saray mensubu katılımcılara değinilecek; şenliğin maddi ve ekonomik boyutu incelenecektir. Son olarak şenliği meydana getiren bütün bu unsurların detaylıca incelemesinin bu şenlik özelinde ve genel hatlarıyla erken on sekizinci yüzyıl Osmanlı tarihi bağlamında ortaya çıkardığı kavramsal çerçeveler ve bunların işaret ettiği sorular tartışılacaktır.

Sinem Erdoğan İşkorkutan, Boğaziçi Üniversitesi, Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi, Doktora.

Etkinlik dili Türkçe’dir, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.  Katılımcı sayısı sınırlıdır, rezervasyon formunu doldurarak kayıt olabilirsiniz.

Etkinliğin kontenjanı dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.