Sempozyum

Şehri Hayal Etmek: Sanattan Hayata İstanbul Temsilleri

Paylaş

21 - 22 Kasım 2014

Pera Müzesi

İstanbul, kat kat, üst üste yığılmış tarihler, kimlikler, kültürlerle biçimlenmiş bir şehir. Arkeolojik bir alan olarak bu şehrin çok katmanlılığı bütün bir kültüre ve edebiyata da sirayet eder.  Edebiyat yazdıkça, şehir palimpsest kelimesinin anlamına yaraşır bir nesneye dönüşür. Aynı zamanda bir arzu nesnesi olan İstanbul’un farklı yüzleri, çok çeşitli imgeleri edebiyattan, sinemaya birçok alanda metinsel düzlemde tahayyül edilmiştir. Bu anlamda metinlerarası izler taşıyan bir şehirdir İstanbul. Bireysel ve toplumsal tahayyüllerin etkileşimiyle biçimlenen, dinamik bir makina. “Şehri hayal etmek” başlıklı bu sempozyum İstanbul’un hikayelerini, metinsel tahayyülle içinde yaşanılan mekanın kesişimlerini, tahayyül edilenle, yaşananın, zihinde kurgulananla metinsel temsilin ilişkisini sorgulamayı hedefliyor. Çünkü mekanlarla, şehirlerle kurduğumuz ilişki fiziksel varoluşlarından bağımsız olarak onlara yüklenen aşkın anlamlarla da belirlenir. Örneğin 60lı yıllarda çekilmiş bir Yeşilçam filminde köyünden kalkıp İstanbul’a gitmeyi hayal eden bir köylü ağız dolusu “İstanbul” derken bir somutşehirden ziyade “taşı toprağı altın” bir hayalşehirden söz etmektedir. İşte bu sempozyum da edebiyattan, sinemadan, sanat tarihinden, sosyolojiden, mimariden bakışlarla “hayal şehir” İstanbul’un peşine düşmeyi amaçlıyor.

Sempozyum programı