55. Kütüphane Haftası

Panel: Kütüphane Mimarisi:
Tarihî ve Çağdaş Perspektifler

Paylaş

28 Mart 2019 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Mimar Mehmet Kütükçüoğlu ve Mimarlık tarihçisi Yavuz Sezer, 55. Kütüphane Haftası kapsamında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yöneticisi Gülru Tanman moderatörlüğünde bir panel gerçekleştiriyor. Panel kapsamında Mehmet Kütükçüoğlu, “Kütüphaneler ve Kültür Mekânları” başlıklı bir konuşma yaparken, Yavuz Sezer de “19. Yüzyıl İstanbul’unda Kütüphane Meselesi”  başlığını ele alacak.

Mehmet Kütükçüoğlu hakkında
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans (1989), Southern California Mimarlık Enstitüsü’nden yüksek lisans derecelerini alan (1993) Mehmet Kütükçüoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders vermiş, birçok yayında şehir ve mimari üzerine makaleleri yayınlanmıştır. Profesyonel kariyerine Teğet Mimarlık’ın ortağı olarak devam etmektedir. 

Yavuz Sezer hakkında
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü bitiren Yavuz Sezer (2002), yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı (2005). Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Tarihi ve Teorisi Bölümü’nden doktora derecesi aldı (2016). Boğaziçi ve Koç Üniversitelerinde asistan ve okutman olarak çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 17. 18. ve 19. yüzyıllar Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalar yapıyor.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.