Arka Oda Toplantısı

Osmanlı Saray Mekânlarının Şekillenmesinde Yönetim Sisteminin Rolü
Yrd. Doç. Dr. Zafer Sağdıç

Paylaş

25 Şubat 2016 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Osmanlı İmparatorluğu, günümüze ulaşmayan erken dönem saraylar hariç, üç önemli saray yapısından yönetilmiştir. Bunlar kronolojik olarak Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı'dır. Sarayların törensel mekânlarının geçirdiği değişimler paralelinde Devlet-i Aliye'nin tören işleyişinin değişimi ve böylelikle de zaman içerisinde geçirdiği bürokratik değişimin işleyişi okunabilir gözükmektedir. Şüphesiz bu cümle tam tersten de okunabilir. Yrd. Doç. Dr. Zafer Sağdıç konuşmasında, tören-mekân-bürokrasi ilişkilerini irdeleyerek, yönetim sisteminin mimariye olan etkisine odaklanacak.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.