Konferans

"Oktay Rifat: Kentte ve Köyde, Ama Hep Hayatın İçinde"
Ekrem Işın

Paylaş

19 Şubat 2014 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Gündelik mitlerin, toplumsal ilişkiler ağının, enkaza dönüşmüş kültürel dokunun kuşattığı “sıradan insan”ın keşfi. Kendi olanakları içinde dondurulmuş hayatın canlanması, geçmişe ait imgelerin yeniden, bu defa Cumhuriyet sahnesinde kurgulanması. Kısacası modernizmin “Yeni İnsan”, “Yeni Hayat” bağlamında Oktay Rifat’ın şiiriyle paralel farklı bir yorumu. Yerlilik, sıradanlık, kültürel topografya, kent ve kırsal kesim gerçekliğinin “Garip” şiiriyle çıktığı yolculuğun, Oktay Rifat’ta karşılığını bulan çağdaş yansımaları.