53. Kütüphane Haftası

Konferans: “Osmanlı Kitap Kültürü: Çerçeve, Tarihçe ve Yöntem”
Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

Paylaş

27 Mart 2017 / 18:00 Geçmiş Aktivite

Kitap kültürü akademinin ilgi alanına yenice girmiş bir konudur. Bundan dolayı kitap kültürünün bir alt dalı sayılabilecek olan Osmanlı kitap kültürü hakkında, çalışmaların yetersizliğinden dolayı çokça akademik bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Bununla birlikte elimizde kitap ve kitap sanatlarına dair az da olsa malumat mevcuttur. Son zamanlarda bu alanda yapılan çalışmalarla sahadaki malumat, akademik bilgiye dönüştürülmeye çalışılmaktadır. "Osmanlı Kitap Kültürü: Çerçeve, Tarihçe ve Yöntem" adlı konferansta Osmanlı Kitap Kültürü'nün kavramsal çerçevesi çizildikten sonra bu alanda yapılan çalışmaların kısa bir tarihçesi verilecektir. Konuşmanın sonunda Osmanlı Kitap Kültürü'nün konuşmak, tartışmak ve çalışmak için bir yöntem ihtiyacından hareketle yönteme dair birtakım tekliflerde bulunulacaktır. Böylece katılımcılar, akademik bir disiplinin doğuşuna tanık olmaya davet edilmiş olacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl hakkında
Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan Berat Açıl, 2010 yılında doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009'dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapmaktadır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır