53. Kütüphane Haftası

Konferans: Hacıbeyzade Ahmet Muhtar’ın
İstanbul Kütüphaneleri Raporu
Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe

Paylaş

01 Nisan 2017 / 14:00 Geçmiş Aktivite

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar Bey'in İstanbul kütüphanelerinin durumunu gösteren raporu, yirminci yüzyılın başında yazılmış diğer müfettiş raporlarından, sınıflama sistemi ve yenilikçi teklifleri bakımından çok farklıdır. Ahmed Muhtar Bey "İstanbul kütüphanelerinin henüz mahvolmayıp mevcut kalan kısmını ve enkazını" ele aldığı raporunda, kütüphaneleri mimari özelliklerini dikkate alarak sınıflandırmıştır. Üsküdar'daki Hacı Selim Ağa kütüphanesinin günde onaltı saat açık olmasını, Şehid Ali Paşa kütüphanesinin de sadece kadınlara hizmet veren bir kütüphane haline getirilmesini teklif etmesi, Ahmed Muhtar'ın çok yönlü ve yenilikçi yapısının kütüphaneler alanındaki yansımasıdır.

Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe hakkında
1985 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde kütüphaneci olarak çalıştı. İÜ Kütüphanecilik Bölümü akademik kadrosunda 2009 yılına kadar yer aldı.  Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde görev yapmaktadır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.