52. Kütüphane Haftası

Konferans: Bilimsel Bilgiye Erişimde
Araştırma Kütüphanelerinin Rolü ve Önemi
Doç. Dr. Işıl İlknur Sert

Paylaş

30 Mart 2016 / 15:00 - 17:00 Geçmiş Aktivite

21. yüzyılın nitelikli insan gücünü, bilgi okuryazarı bireyler oluşturmaktadır. Modern toplumlar, yaşamboyu öğrenme etkinliği içinde olma ve kendini yetiştirmenin yolunun bilişsel farkındalık sağlamak, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenmek ile anlayarak okumaktan geçtiğinin bilincindedir. Gelişmiş ülkelerde, bunu sağlayabilecek en temel kurum olarak, kütüphaneler görülmektedir.

Özel konularda uzmanlaşmış, güvenilir kaynaklarla ve çağa uygun teknoloji ile donatılmış araştırma kütüphaneleri ise bu konuda araştırmacılara çok özel bir destek sunar. İşte bu amaçla hazırlanan konferansta, gün geçtikçe katlanarak artan bilgi yığını içinde doğru, hızlı, güvenilir bilgiye erişimde ve bilimin gelişimini desteklemede araştırma kütüphanelerinin nasıl bir rol oynadığı ele alınmaktadır.

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert hakkında
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalında tamamlayan Sert, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve Bilgi Hizmetinde Süreli Yayın Toplu Katalogları ve Bir Uygulama adlı tezi hazırladı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında, 1998 yılında başladığı doktora öğrenimi sırasında, Türkiye’de Ulusal Kütüphane ve Ulusal Enformasyon Merkezleri konulu tezini hazırladı ve 2006 yılında doktor unvanını aldı. Aralık 2012 tarihinde aynı Bölümde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ve 2015 yılında doçent unvanı almıştır. Okul Kütüphanecileri Derneği’nde kurucu Yönetim Kurulu üyesi olan Sert, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’ne üyedir. Mesleki sivil toplum örgütlerinde üyeliğin ötesinde aktif olarak görev almaktadır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.