Sempozyum

İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek
Bilim İnsanları, Kurumlar ve Mücadeleler, 1800-1955

Paylaş

16 - 18 Kasım 2017

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kuruluşunun 10. yıldönümünde 19. ve erken 20. yüzyılda Bizans araştırmalarının İstanbul’daki gelişimini inceleyen uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor: İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek: Bilim İnsanları, Kurumlar ve Mücadeleler, 1800-1955.

Antik çağın, Batılı bilim insanlarını Doğu Akdeniz’e çeken ana ilgi alanı olmayı sürdürdüğü bir dönemde Bizans tarihi ve arkeolojisi, Bizans’ın eski başkentinde yeni ve rekabetçi bir bilimsel araştırma alanı haline gelmiştir. Sempozyumda ele alınacak başlıca konular arasında, Konstantinos’un M.S. 330 yılında kurduğu bu imparatorluğun araştırılmasında etkili olan nedenler ve teşvik edici unsurlar; bilim insanlarının Konstantinopolis’in anıtlarına ve maddi zenginliğine erişim yolları; hangi yapıtların incelenmesine hangi şartlarda izin verildiği ve bilim insanlarının hem kendi aralarında hem de devlet ve kültür kurumlarıyla kurdukları ilginç ilişki ağları sayılabilir. Ayrıca, uluslararası düzeyde bilimsel rekabet; yeni kurulan yabancı enstitü ve müzelerin faaliyetleri ile yerli bilim insanlarının araştırmalara bakış açısı da tartışılacak konular arasında.

16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde gerçekleşecek ve Paris Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) üyeleri Olivier Delouis ile Brigitte Pitarakis yönetiminde düzenlenen İstanbul’da Bizans’ı Keşfetmek sempozyumuna konu olan tarih aralığı, Doğu Akdeniz’de belli başlı arkeolojik keşif gezilerinin ortaya çıkışıyla başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu ile modern Türkiye Cumhuriyeti’ni gündeme oturtan önemli tarihsel olaylar ve buluntular açısından zengin bir içeriğe sahip bu dönem, 10. Uluslararası Bizans Araştırmaları Kongresi’nin İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilmesiyle sona eriyor. Bu bağlamda, katılımcılar ülkelerindeki arşiv malzemelerini değerlendirerek yeni ve bilinmeyen araştırma kaynaklarını bilim dünyasına tanıtmayı amaçlıyorlar.

Sempozyum programı için tıklayın!

Sempozyum kitapçığına göz atmak için tıklayınız!

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsizdir. Yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır. Etkinlik dili İngilizcedir, Türkçe simültane çeviri olacaktır.

                                                                                              

                                                                                                           İş birliğiyle