Arka Oda Toplantısı

İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik
Refik Hakan Talu

Paylaş

18 Ocak 2019 / 18.30 Geçmiş Aktivite

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni birimi “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’nın (İMAP) düzenlediği Arka Oda Toplantıları'nın ilk konuğu Refik Hakan Talu, “İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik” başlıklı konuşmasında İstanbul’daki mevlevihanelerden yetişen veya yolu bir şekilde mevlevihanelere uğrayan müzik insanlarını anlatacak.

Konstantinopolis’in 1453 yılındaki fethinden sonra şehirde beş mevlevihane kurulmuştur. Bunlar sırası ile Galata, Yenikapı, Beşiktaş, Bahariye, Kasımpaşa ve Üsküdar mevlevihaneleridir. Bu mevlevihaneler açık oldukları 30 Kasım 1925 tarihine kadar sadece birer dini kurum değil adeta başkentte edebiyatın, güzel sanatların ve müziğin üretildiği merkezler de olmuşlardır.

Müzik tarihimize baktığımızda Buhurizâde Mustafa Itrî, Nay-i Osman Dede, Hammamizâde İsmail Dede, Abdülbâki Nasır Dede, Zekâi Dede, Hüseyin Fahreddin Dede, Mehmed Celâleddin Dede gibi klasik repertuarımızı oluşturan birçok bestekârın mevlevihanelerden yetiştiğini, buralarda yaşadıklarını görürüz. Bu isimler sadece bestekârlıkla sınırlı kalmamış, Türk müziğinin kuramsal konuları üzerine araştırmalar yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ile klasik eserlerin günümüze ulaşmasında büyük rol oynamışlardır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.