Konferans

İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri

Paylaş

1 - 2 Kasım 2019

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün, 2018 yılında başlattığı "İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı (İMAP), çalışmalarına çok disiplinli ve uluslararası bir konferansla devam ediyor: "İcranın Mecrası ve İstanbul’da Müziğin Kesişen Kimlikleri". Konferans, şehrin farklı dönemlerinde, çeşitli insan gruplarının müziği alımlayışı, müziğin icrası ve tartışma kanallarını, tüm bunların şehir içindeki hareketini ve şehre dair anlatılarını düşünmeye zemin oluşturmayı amaçlıyor.

"İcranın Mecrası ve İstanbul'da Müziğin Kesişen Kimlikleri" konferansı, İstanbul'da müziğin hangi dini, seküler, askeri ortam ve mekânlarda oluştuğu; kimler tarafından icra edildiği, bestecileri ve müziği kimlerin desteklediği; halkın eğlencesinde ne şekilde yer aldığı; kent içindeki varlığı ve yaygınlığı; nasıl kâğıda döküldüğü ve hangi terimlerle tartışıldığı gibi konuları farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla irdeliyor.

Derya Türkan'ın koordinatörlüğündeki İMAP’ın 1-2 Kasım 2019'da Pera Müzesi'nde gerçekleştireceği konferansın bildirileri, müziğin çeşitli inançların ibadetindeki yeri; eğlence ve boş zaman etkinliği olarak, dolayısıyla mesire alanlarında, meclislerde ve kahvehanelerde müzik; radyo, taş plak, fonograf gibi teknolojilerin mekâna ve müziğin dolaşımına etkileri; notanın İstanbul’a gelişi ve müzik eğitimi; kimlik yaratımı ve ifadesinde müziğin rolü gibi konulara odaklanıyor. Ayrıca, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ne bağışlanan Nuri Duyguer ve Alâeddin Yavaşça koleksiyonları üzerine yapılan çalışmaların detayları da akademik camiaya ilk kez sunuluyor.Pera Müzesi Oditoryumunda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır. Konuşmalar Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilecektir. Simültane çeviri olacaktır.