Arka Oda Toplantısı

Günümüz Popüler Kültüründe Mimar Sinan İmgesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun Aydın Öksüz

Paylaş

31 Mart 2016 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Günümüzde Mimar Sinan’a dair akademik, edebi ya da başka bir alan kapsamında sınıflandırılabilecek oldukça zengin bir literatür bulunuyor. Bu literatürün geniş bir bölümü bilimsel olup,  ağırlıklı kısmı Mimar Sinan’ın yapılarını inceleyen, bir kısmı da bireysel ve zihinsel özelliklerini inşa eden metinlerden oluşur. Ancak ne kadar geniş olursa olsun söz konusu literatür sadece sınırlı bir ilgili ya da akademik topluluk içinde kalmıştır. Akademik alanda Mimar Sinan için kimi zaman “muhayyel bir kişilik”,  kimi zaman da “yerelden evrensele uzanan bir tasarımcı”, “bir matematik dehası” gibi birbirinden çok farklı historiyografik tespitler yapıldığı görülür. Bu noktada akla, Mimar Sinan’ın akademik alan dışında nasıl kurgulandığı gelir. Çalışmanın amacı, akademik metinlere kıyasla daha geniş kitlelere ulaşan edebi metinlerde Mimar Sinan’ın ne şekilde yeniden inşa edildiğinin araştırılmasıdır. Bu bağlamda, mimarın konu edildiği, Mehmet Coral’ın “Işıkla Yazılsın Sonsuza Adım”, Mürvet Sarıyıldız’ın “İki Cami Arasında Aşk” ve Elif Şafak’ın “Ustam ve Ben” adlı romanları analiz edilmiş, basım yılları, yazarları ve kurguları farklı olan bu üç metinde Mimar Sinan yeniden nasıl inşa edilmiştir sorusuna odaklanılmıştır. Mimar Sinan’ın özel hayatı, kişilik özellikleri, diğer tarihsel aktörlerle ilişkileri ve mesleğinin biçimlenişi incelenmiştir. Tarihsel bir aktörün akademik alan dışında nasıl algılandığının tespiti historiyografik inşalar bağlamında önemlidir.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.