Konferans

Elliler Modernizmi ve İlhan Usmanbaş
Aykut Köksal

Paylaş

06 Şubat 2014 / 18:30 Geçmiş Aktivite

İlhan Usmanbaş, Cumhuriyet'in 90 yıllık müzik serüveni içinde en önemli kırılma noktasında, daha açık bir deyişle, kuruluş döneminin ulus-devlet oluşturma sürecinde ortaya konmuş kültür siyasetinden kopuşla kendini gösteren dönüm noktasında duruyor. Yeni bir dönemi haber veren 1950 dönüşümü, merkez/çevre çatışmasının yol açtığı ilk iktidar değişimidir. Bu değişim resmi kültür siyasetinin egemenliğine de son verir, müzikten mimarlığa, plastik sanatlardan karikatüre, edebiyata uzanan ve "Elliler Modernizmi" olarak adlandırabileceğimiz yeni bir dönem başlar. İşte İlhan Usmanbaş'ın Cumhuriyet müziği içindeki yerini belirleyen, Elliler Modernizmi'nin en önde gelen temsilcisi olmasıdır. Elliler Modernizmi'nin önemli bir özelliği, tüm disiplinlerde büyük bir eşzamanlılıkla ortaya çıkmasıdır. Eşzamanlılık bir yandan Türkiye'de bu disiplinlerdeki üretimde kendini gösterir, bir yandan da Batı'yla olan ilişkide öne çıkar.