Arka Oda Toplantısı

Dolmabahçe Sarayının İnşa Süreci, Mekânları ve Teşkilatı
Cengiz Göncü

Paylaş

26 Mart 2015 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Sultan II. Mahmud döneminde yaşanan önemli siyasi gelişmeler sonrasında, özellikle de 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesinin hemen akabinde, birçok alanda olduğu gibi saray teşkilat ve teşrifatında değişikliklere başlanmış; geleneksel saray mimarisi ve sanat anlayışında yeni bir aşamaya geçilmiştir.

Sultan Abdülmecid, babası döneminde başlatılan yenileşme hareketlerine Tanzimat Fermanı’nı ilan ettirerek yeni bir boyut kazandırmış; daha önceden saray teşkilat ve teşrifatında başlatılan yenilikler devam ettirilmiştir. Bu dönemin koşullarına uygun bir mimari ile inşa olunan ve çevresinde çok zengin bir kültürel birikimi taşıyan Dolmabahçe Sarayı, Tanzimat sürecinin mimari, sanat, teşkilat ve teşrifat düzeni bakımından ifadesidir.

İnşasının üzerinden yaklaşık 160 yıllık bir zaman geçen Dolmabahçe Sarayı, araştırmaya açılan yeni kaynak malzeme nedeni ile bu sunumda farklı bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Öncelikle sarayın inşa süreci, mimari kadrosu ve yerleşim düzenine ilişkin sorulara cevap verilmeye çalışılacak; ardından da bu 19. yüzyıl saray teşkilatına ilişkin araştırmaların sonuçları görseller ışığında paylaşılacaktır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.