Konferans

Cumhuriyet Konuşmaları
Kurtuluş Savaşı’na Doğru

Paylaş

19 Nisan 2016 / 18:30 Geçmiş Aktivite

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Cumhuriyet Konuşmaları” başlıklı bir konferans dizisi sunuyor. Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç’in vereceği konferans dizisinde “Cumhuriyet” her ay başka bir açıdan ele alınıyor.

19 Nisan Salı günü saat 18:30’da düzenlenecek olan “Kurtuluş Savaşı’na Doğru” başlıklı etkinlikte Kurtuluş Savaşı’na giden süreç üzerinde durulacak. Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç konuşma içeriğini açıklarken şu soruları soruyor: Mustafa Kemal Paşa Samsun’a neden gönderildi? Bir ay sonra bu görevden neden azledildi? “Dön” emrine uymayınca, hükümetin aldığı “tutuklatma” tedbirleri nelerdi? Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde yaşanan çatışmalar nelerdi? Ankara’ya Hacıbektaş üzerinden neden ve ne koşullarda gelindi?

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç Hakkında
1944 yılında İskenderun’da doğdu. İlk ve Ortaokulu İskenderun’da, liseyi Burdur’da bitirdi. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare ve Siyaset Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Halen Maltepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Çekiç, hazırlayıp sunduğu tv programlarında Cumhuriyetin kazanımlarını, devrimleri ve Atatürk’ü anlatıyor. Başlıca eserleri: “İmparatorluktan Cumhuriyete Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli”, “Cumhuriyet Tarihi”, “Son Yıl: 1938”, “Mondros’tan İstanbul’a”, “Samsun’dan Erzurum’a”, “Sivas’tan Ankara’ya”.

Pera Müzesi Oditoryumu
Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.