Panel

Cumhuriyet: Asya’nın Ufkunda Aydınlanma

Paylaş

28 Ekim 2015 / 14:00 - 17:00 Geçmiş Aktivite

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği panel, yeni, sağlıklı, dinamik, çağdaş, kalıcı bir toplum kurmayı, yeni bir insanı yaratmayı amaçlayan, gerçeği geçmişte değil, geçmişin ışığında inşa edeceği gelecekte arayan bir anlayışla yola çıkan Cumhuriyet’in, kuruluşunun 92. yılında köklü bir muhasebesini yapmayı amaçlıyor.

Pera Müzesi Oditoryumu
Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

Moderatör: Doç. Dr. Cüneyt Akalın

Konuşmacılar
Prof. Dr. Doğan Kuban
Prof. Dr. Özdemir Nutku
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç