Bursiyer Konuşmaları

Ceren Abi, Sezen Kayhan

Paylaş

20 Şubat 2020 / 18:30 Geçmiş Aktivite

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmaları alanına katkıda bulunabilecek, Enstitü bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na ilişkin çalışmalar yapan araştırmacıları desteklemek amacıyla, bu sene dört burs kategorisinde çağrıya çıktı. Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma Bursu, Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, Seyahat Bursları, Akademik Etkinlik Bursları kategorilerinde yapılan çağrıya, yüksek sayıda araştırmacı karşılık verdi ve bu araştırmacıların on birine önceden belirlenen miktarlarda araştırma desteği verildi. Şimdi, projeleri devam eden İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursiyerleri bir konuşma dizisiyle çalışmalarını kamu ile paylaşıyor.

Levantinia? İşgal İstanbul’unda Eğlence ve Kültürel Mekânlar (1918-1923)
Ceren Abi

İstanbul’un işgal yıllarının yozlaşmış bir eğlence hayatına ev sahipliği yaptığı gibi bir şöhreti vardır. Filhakika, Amerikalı caz müzisyenleri, çeşit çeşit İngiliz, Fransız, İtalyan ve sömürge askerleri, Rus sığınmacıları ve bazı Osmanlı vatandaşları lüks kulüpler, umumi parklar ve sanat galerileri gibi birçok eski ve yeni eğlence mekânını doldurmuşlardır.

Bu sunum kamusal alana, kültürel faaliyet alanlarına ve eğlence mekânlarına odaklanarak işgal eden ve edilenlerin ilişkilerinin farklı boyutlarını inceleyerek yerleşik literatürü sorguluyor. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı’nın ve ardından gelen işgalin çeşitli kültürel aktivitelerle meşgul olmak için benzersiz koşullar ve fırsatlar yarattığını savunuyor. Türkiye’deki Osmanlı, Cumhuriyet ve askeri arşivlerini, Fransa’daki milli ve askeri arşivlerini, İngiltere’deki milli arşiv ve kütüphanelerinin yanı sıra dönemin gazete ve diğer kaynaklarını kullanıyor. Eşi görülmemiş bu sosyal ve politik değişim döneminde toplulukların farklı biçimlerde birbirleriyle iletişim kurma şekillerini ve kültürel etkinliklere girişmek için buldukları yeni motivasyonları inceliyor.

Ceren Abi, University of California tarih bölümü, PhD. Halen Hollanda Araştırma Enstitüsü’nde (NIT) görev almaktadır.

Konuşma dili İngilizcedir.

Büyük Perdeden Küçük Salona: İstanbul'un Alternatif Film Gösterim Mekânları
Sezen Kayhan

Son yıllarda İstanbul'un belirli bölgelerinde, müzeler, kültür-sanat merkezleri, sergi salonları, film atölyeleri ve kafeler gibi alternatif film gösterimleri yapan mekânların sayısında hızlı bir artış görülmüştür.  Bu artışın başlıca sebeplerinin kentsel dönüşüm ile şehirde kendine yer bulamayan sinema salonlarının kapatılması, ana akım sinemaya yön veren dağıtım şirketlerinin büyük salonlardaki etkisi ve iktidarın belirli filmlerin gösterimleri konusundaki otoriter baskısı olduğu söylenebilir. Uzun ve kısa metraj kurmaca filmler ve belgeseller için önemli bir özgürlük alanı oluşturan bu mekânlar, aynı zamanda yaratıcı ekiplerle izleyiciyi buluşturmakta ve üretimler üzerine çeşitli tartışmaların yapılabileceği bir alan yaratmaktadır. Bu gösterimlerde izleyiciler, sinema filmlerinin yaratıcı ekipleriyle samimi, toplumsal ilişkiler geliştirebilmekte ve filmlerin üretim süreçleriyle ilgili detaylı bilgi alabilmektedirler. Alternatif film gösterim mekânları üzerinden sinema izleyicisi ve şehir arasındaki ilişkiye odaklanan bu araştırma, kentsel dönüşüm, otoriter kültür politikaları ve ekonomik sermayenin İstanbul'da seyir kültürünü nasıl değiştirdiğini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Sezen Kayhan, Koç Üniversitesi ve Antwerp Üniversitesi, iletişim çalışmaları, müşterek Doktora adayı.

Konuşma dili Türkçedir.

Ücretsizdir, yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır.