Çevrimiçi Konuşma

Bendine Sığmayan İstanbul Konuşmaları
Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası

Paylaş

01 Temmuz 2021 / 17:00 - 19:30 Geçmiş Aktivite

Nisan 2021’de, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi tarafından gerçekleştirilen Istanbul Unbound: Environmental Approaches to the City konferansı, İstanbul’u sadece idari sınırlar içinde ve insan odaklı yaklaşımlarla ele almanın sınırlayıcılığına dikkat çekmiş ve kent çalışmalarında disiplinleri aşan çevresel yaklaşımların önemini vurgulamıştı. Bu yaklaşımların ne kadar  elzem olduğunu müsilaj/deniz salyası felaketi bizlere yeniden hatırlatıyor. Marmara Denizi’nde süregiden ve “bendine sığmayarak” Ege Denizi’ne doğru ilerleyen müsilaj denizlerdeki yaşamı ve halk sağlığını tehdit ediyor, bir yandan da İstanbul’u ve çevresini nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda bir yol gösteriyor: Antropojenik kirlilikten, denizlerdeki biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğine, halk sağlığına, çevre adaletine, kentsel altyapılara, bilimsel veri üretim ve paylaşım süreçlerine kadar birbiri içine geçen birçok konuyu eş zamanlı ve disipliner ötesi yaklaşımlarla tartışmamız gerekiyor. Istanbul Unbound konferansında geliştirdiğimiz iş birliklerine dayanan ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile IstanbuLab ortaklığında düzenlenen bu etkinlik, mevcut ekolojik felaketi farklı ölçeklerde ve yaklaşımlarla sorgulamaya açıyor ve deniz ekosisteminin onarımı ve korunması için nelerin nasıl yapılması gerektiğini tartışıyor. 

Etkinlik dili Türkçedir, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Rezervasyon formunu doldurarak kayıt olabilirsiniz.

Rezervasyon formu

Konuşmacılar: Ayşen Erdinçler, Berat Z. Haznedaroğlu, Bülent Şık, Özlem Altınkaya Genel, Sedat Gündoğdu

Moderatör: Duygu Kaşdoğan

Özgeçmişler:

Ayşen Erdinçler 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve ilk yüksek lisans derecesini 1989 yılında aynı bölümden almıştır. İkinci yüksek lisans derecesini 1991 yılında ve doktora derecesini 1996 yılında Duke University'den almış ve aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Erdinçler, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak başladığı görevine 2008 yılından beri profesör olarak devam etmektedir. Sürdürülebilir atık yönetimi, atıksu arıtma çamurlarının yönetimi, biyokütle enerjisi, atıktan enerji üretimi ve biyolojik atıksu arıtımı konularında akademik çalışmalarını sürdüren Erdinçler’in, uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş çok sayıda araştırması vardır. Erdinçler Aralık 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Berat Z. Haznedaroğlu

Lisans eğitimini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamış, 2005 yılında Villanova Üniversitesi’nden yüksek lisans, 2010 yılında Kaliforniya Üniversitesi-Riverside’dan doktora derecelerini almıştır. Uygulamalı mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve fonksiyonel genetik alanlarında uzmanlaşan Haznedaroğlu doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesi’nde tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. Haznedaroğlu, TÜBİTAK, NSF, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından fonlanan projelerinde mikroalg ve siyanobakterilerin sistem biyolojileri üstünde çalışmakta olup gıda, ilaç, enerji, ve çevre alanlarında ürün ve uygulama geliştirmektedir. Yakın zamanda Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı (BAGEP), FABED Eser Tümen Araştırma Ödülü ve İngiliz Royal Society Newton Fellowship ile ödüllendirilen Haznedaroğlu halen Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup; İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojiileri Ar-Ge Merkezi direktörlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 

Bülent Şık 

Gıda Mühendisi, akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi’ne geçti. Burada Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı ve Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler adlı iki kitabı bulunuyor.

Özlem Altınkaya Genel

2006’da MSGSÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nı 2008’de tamamladı. 2012–2016 yılları arasında Harvard University Graduate School of Design’da doktorasını tamamladı. Özlem, 2016–2021 yılları arasında sırasıyla Özyeğin Üniversitesi ve Hanze University'de yardımcı doçent ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarına TU Delft Faculty of Architecture and Built Environment’ta devam etmektedir. Araştırma alanları arasında sürdürülebilir kentsel gelişme, mekânsal dönüşüm ve bölgesel kentleşme yer almaktadır.

Sedat Gündoğdu

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde deniz biyolojisi üzerine çalışmalar yürütmektedir. Özellikle denizel plastik kirliliği üzerine çalışmalar gerçekleştiren Gündoğdu, mikroplastiklerin sucul ortama girdiği kaynaklar, sucul ortamdaki dağılımı, canlılara etkisi ve besin zincirine transferi konularında çok sayıda çalışmaya sahiptir. Şimdiye kadar, sofra tuzları, midyeler, tüketimlik balıklar, balık yemleri gibi gıdalardaki mikroplastik kirliliğini ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiş olmakla birlikte, atık sulardan salınan, deniz yüzeyi ve sedimentinde dağılım gösteren mikroplastiklerle de ilgili çalışmalarda yer almıştır. Hali hazırda da plastik kirliliğinin kaynakları ve çeşitli ekosistemlerdeki dağılımını ve plastik çöp ticaretinin ekosistem üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Uluslararası Plastikten Kurtul  (Break Free from Plastic) girişiminin de ana üyesi olan Gündoğdu’nun çoğunluğu plastik ve mikroplastik kirliliğiyle ilgili olan 100’e yakın ulusal ve uluslararası yayını mevcuttur. 

Duygu Kaşdoğan (moderatör)

Doktora derecesini York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Programı’ndan almıştır. Kâtip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. IstanbuLab ve Transnational STS Network’un kurucu üyeleri arasında yer alan ve Eylül 2019’dan itibaren de Society for Social Studies of Science (4S) konseyinde üye olan Kaşdoğan, bilimin demokratikleştirilmesi, ulusötesi işbirlikleri, afetin politik ekolojisi, toksisite yönetimi ve biyoekonomi konularında çalışmalarını yürütmektedir.