54. Kütüphane Haftası

Arka Oda Toplantısı: Bir Tasarımın İzinde:
Yeni Bulgular Işığında
Raimondo D’Aronco’nun İlk İstanbul Projesi
“Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi”
Dr. Hatice Adıgüzel

Paylaş

29 Mart 2018 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Osmanlı sergicilik tarihi içinde ikinci olma umuduyla yolan çıkan, ancak 1894 yılındaki büyük İstanbul depremi nedeniyle iptal edilen “Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi” hakkındaki bilgiler sınırlıdır. 1893 yılının başlarından itibaren hazırlıkları yapılan sergi projesi Osmanlı mimarisine Raimondo D’Aronco gibi bir mimarı kazandırmasının ötesinde, Batı’nın uluslararası sergilerini model alan yaklaşımıyla, II. Abdülhamid döneminin ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmaya yönelik çabaları ve öngörülen mimari kurgusuyla kültür tarihi içinde önemli bir deneme olmuştur. Sergi projesinden günümüze yalnızca birkaç çizim ulaşabilmişse de, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan konuyla ilgili bazı belgeler projeden günümüze ulaşan bu görsel verileri tamamlar niteliktedir. Bu araştırma, sergi hakkında şimdiye kadar bilinenleri geliştirme adına, D’Aronco tarafından kaleme alınan mütalaaname/keşifnameler ve kurumlar arası yazışmalar ile dönemin ulusal ve uluslararası basın hayatı üzerinden tasarım sürecine dair bir arka plan okuması yapma ve yardımcı mimar olarak İstanbul’a gelen Annibale Rigotti’nin projeye katkılarını tanıtma amacındadır.

Etkinlik broşürüne göz atmak için tıklayınız.