Konferans

Ahmed Adnan Saygun: Besteci, Eğitimci, Etnomüzikolog
Özkan Manav

Paylaş

17 Nisan 2014 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Çoksesli Türk müziğinin simge yaratıcılarından Ahmed Adnan Saygun, çok yönlü kimliğiyle derin izler bırakmış bir müzik adamıdır. Besteci olarak üretimi; senfoniler, konçertolar, oda müziği yapıtları, solo çalgı müziği, eşlikli ve eşliksiz vokal yapıtlar, operalar, oratorya ve kantat olmak üzere klasik batı müziğinin bütün temel türlerini kapsayan bir alana yayılan Saygun’un bazı yapıtları, Türkiye’deki ilk örnekleri temsil eder. Farklı kuşaklardan, farklı sanat anlayışlarından bestecilerin ve nice yorumcunun, orkestra şefinin hocası olarak eğitimci kimliğiyle de öne çıkan Saygun, etnomüzikolojik çalışmalarıyla ise Türkiye bağlamında öncüdür. Bu söyleşi/konferansta Saygun’un altmış yıla uzanan bestecilik serüveninin izi sürülecek, müziğinden kesitler dinlenecek, eğitimci ve etnomüzikolog kimliklerine ilişkin ipuçları sunulacaktır.