Konferans

"Cumhuriyet’in Sinemadaki Yüzü: Muhsin Ertuğrul"
Burçak Evren

Paylaş

19 Mart 2014 / 18:30 Geçmiş Aktivite

Burçak Evren, Türk sinemasında önemli bir aşama olan, ilklerin yönetmeni Muhsin Ertuğrul’u anlattı. Paris, Berlin, Moskova arasında oluşturduğu çağdaş tiyatro ve sinema deneyimini Türkiye bilinciyle bütünleştiren Ertuğrul, sahne sanatlarını, hem toplumu dönüştürme hem de estetik zevki yaygınlaştırma aracı olarak değerlendirdi. 

Alman dışavurumculuğu ve Sovyet fütürizminin anlatım olanaklarını, Yeni Hayat’ın inşası için kullandı; başarılı da oldu. Cumhuriyet dönemi tiyatro ve sinema alanında temelleri atılan pek çok kurumsal yapılanma onun imzasını taşır.