Burslar

2019-2020 İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BURSLARI

GENEL BİLGİLER

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara, farklı burs tipleriyle maddi destek sağlıyor.

Başvurular İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanabilir. Başvuru formu için tıklayın.

Tüm bursların son başvuru tarihi 11 Ağustos 2019’dur. Tüm bursiyerler 15 Eylül 2019’a kadar duyurulur.

Önceki yıllarda İstanbul Araştırmaları Enstitüsü bursları almış olan adaylar, bir önceki bursiyerlik döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde başka bir burs alabilir. Bir adayın 2019/2020 akademik yılında bursiyer olabilmesi için, 2015 ve sonrasında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden herhangi bir burs almamış olması gerekmektedir.

Bir kişi aynı başvuru dönemi içinde şartlarını sağladığı birden fazla bursa başvurabilir, ancak sadece tek bir burs alabilir.

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için 1 araştırmacıya Doktora Sonrası bursu verir. Bu burs doktora tezinden yayın yapmak için gerekli çalışmaları desteklemek için kullanılabileceği gibi, yeni bir araştırmayı desteklemek için de kullanılabilir.

2019-2020 akademik yılı için burs miktarı 40.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

*Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden alınmış ve mezuniyet tarihi üzerinden en fazla beş yıl geçmiş doktora derecesi.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç 11 Ağustos 2019 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin

*Konuyla ilgili temel kaynakça

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Bir adet yazı örneği (varsa yayınlanmış makaleler tercih edilir)

*Doktora mezuniyet belgesi/transkript

*İki adet tavsiye mektubu (bir tanesi araştırmacının doktora danışmanından gelmelidir). Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

DOKTORA ADAYLARI İÇİN ARAŞTIRMA VE YAZMA BURSU

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, yeterliliğini almış (doktora adayı) 1 doktora öğrencisine araştırma ve yazma bursu verir. Bu burs, doktora tezi için gereken saha/arşiv araştırması için kullanılabileceği gibi, tez yazım safhasını desteklemek için de kullanılabilir.

2019-2020 akademik yılı için burs miktarı 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bursiyerin araştırma/yazma takvimine göre belirlenecek taksitlerle ödenir.

Koşullar

*Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora programına kayıtlı olup, yeterlilik sınavını vermiş olmak.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç 11 Ağustos 2019 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Araştırmanın amaç, yöntem ve kapsamını ortaya koyan en fazla 3000 kelimelik bir metin.

Konuyla ilgili temel kaynakça

*Bursun kullanılacağı süre için hazırlanmış araştırma/yazma takvimi

*Bir adet yazı örneği (varsa yayınlanmış makaleler ya da doktora tez bölümü tercih edilir)

*Doktora yeterlilik sınavını verdiğini gösteren belge/transkript

*İki adet tavsiye mektubu (bir tanesi araştırmacının doktora danışmanından gelmelidir). Bu mektuplar, yazan kişiler tarafından doğrudan fellowships@iae.org.tr adresine, “BAŞVURAN SOYADI-tavsiye mektubu” konu başlığıyla gönderilmelidir.

SEYAHAT BURSLARI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 araştırmacıya kısa süreli seyahat bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek için kullanılır, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, konferans katılımı, vb.) karşılamak için kullanılamaz. Destek verilen seyahatin İstanbul’a olma zorunluluğu yoktur.

2019-2020 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*İstanbul’la ilgili, ileri seviye bir araştırma için (yüksek lisans, doktora, doktora sonrası, makale, kitap, vb. için), başka bir şehri kısa süreli ziyaret etmek.

*Araştırma yapılan şehirde başka bir bursun desteğiyle bulunan araştırmacılar bu burstan faydalanamaz.

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç 11 Ağustos 2019 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Arşiv/saha araştırmasının amacını ortaya koyan, ziyaret edilecek spesifik arşiv ve sahaları, planlanan ziyaret süresiyle birlikte belirten, en fazla 500 kelimelik bir metin

AKADEMİK ETKİNLİK BURSLARI

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, her sene, İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, 5 yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da bağımsız araştırmacıya, yurtdışındaki konferans/sempozyum/atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da konferansta panel düzenlemek için akademik etkinlik bursu verir. Bu burs, belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek, başka ihtiyaçları (harç ödemek, donanım satın almak, vb.) karşılamak için kullanılamaz.

2019-2020 akademik yılı için burs miktarı 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koşullar

*Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunmak YA DA Türkiye dışında düzenlenen bir konferans/sempozyum/atölye ya da benzeri bir akademik etkinlikte panel organize etmek

*Türkiye’deki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinden birinde bir doktora ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak, YA DA, Türkiye’de yaşayan ve ileri seviye araştırmalar yürüten bir bağımsız araştırmacı olmak

Başvuru

Adaylar, aşağıda istenilen belgeleri, Word/PDF dosyaları olarak hazırlayıp, Burs Komitesi’nce değerlendirilmek üzere en geç 11 Ağustos 2019 tarihine kadar fellowships@iae.org.tr mail adresine ulaştırmalıdırlar.

Gerekli Belgeler

*Başvuru formu

*Detaylı özgeçmiş

*Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi/transkript

*Etkinliğe kabul edilen tebliğ/panel özeti

*Etkinliğe kabul mektubu